Toimintamallit

Toimintamallit

Palveluintegraatio_muotoilu
Toimintamalli
Integraatio
Prosessien kehittäminen

Toimintamalli
Valinnanvapaus
Vammaispalvelut
Henkilökohtainen budjetointi
Asiakasosallisuus

Toimintamalli
Seksuaali- ja lisääntymisterveys
Päihteet ja riippuvuudet
Peruskoulu

Toimintamalli
Asiakaslähtöisyys

Toimintamalli
Kuntayhtymä
Järjestäminen

Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Harrastustoiminta
Osallisuus

Toimintamalli
Omaishoito
Ammatillinen koulutus
Kumppanuus

Kummivanhuskäynnin jumppa
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Kuntoutus
Ravitsemus

Menetelmän logo MuistiMike oranssilla
Toimintamalli
Toimintakyky
Arviointi
Osallisuus
Ikääntyminen
Muistisairaudet

3X10D Elämäntilannemittari. Sisältää 10 elämänaluetta, joita kutakin arvioidaan 3 näkökulmasta (tärkeys, tyytyväisyys, tulevaisuus). Kehitetty Kuopiossa 2015 yhteistyössä DIAK:n kanssa. Elämänpyörä-kuvitus: Eesu Lehtola.
Toimintamalli
Elämänlaatu
Arviointi ja tiedonkeruu
Integraatio