Toimintamallit

Toimintamallit

Toimintamalli
Mielenterveys
Työllistyminen
Työhönvalmennus
Kuntoutus
Osallisuus

Kriminaalihuollon tukisäätiö, Juntu-tukihenkilötoiminta
Toimintamalli
Väkivalta
Nuorisotyö
Tukihenkilötoiminta
Rikoksentorjunta

YMCA Diversity is a Fact Inclusion is an Act YMCA
Toimintamalli
Nuorisotyö
Osallisuus
Fasilitointi ja osallistuminen
Monikulttuurisuus

Toimintamalli
Kuntoutus
Kotiutus
Moniammatillisuus
Erikoissairaanhoito

Sosiaaliohjaus terveyssosiaalityössä
Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Henkilöstöressurssit ja osaaminen

Toimintamalli
Mielen hyvinvointi
Digitaaliset palvelut
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Graafiset pelihahmot.
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Mielen hyvinvointi
Vuorovaikutus
Dialogisuus
Mielenterveyspalvelut

Tartu digiin
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Osaaminen

MONNI-hankkeen logo jossa lukee MONNI Lastensuojelun monialainen kehittäminen Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla vuosina 2020-2022
Toimintamalli
Verkostot
Yhteiskehittäminen
Yhteistyö
Monialaisuus
Asiakaslähtöisyys

Katot ja ikkuna, SenioriTupa, Monipuolista tukea ja ohjausta arjen hyvinvointiin
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Varhainen puuttuminen
Neuvola
Neuvonta