Toimintamallit

Toimintamallit

Mielenterveyden kasvupolku koostuu jokaisen ikävaiheen kohdalta terveen mielen kehittymisen kannalta tärkeimmästä edellytyksestä ja uhasta sekä näiden perusteella määritetystä toimenpiteiden kohderyhmästä ja vahvistettavasta osa-alueesta.
Toimintamalli
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Ennaltaehkäisy
Perhepalvelut
Monialaisuus

'Tsemppibotin' visuaalinen ilme
Toimintamalli
Vanhemmuus
Sosiaalihuolto
Neuvonta
Varhainen tunnistaminen

Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Etäpalvelu
Arviointi ja tiedonkeruu

Perhekeskuskonsepti: asiakkaat, palvelulupaus ja tehtävät, viitekehys, lait ja suositukset, rakenne ja sopimukset, avainprosessit, palvelut, palveluverkko, johtaminen, henkilöstö ja osaaminen, talous, mittarit.
Toimintamalli
Perhepalvelut
Monialaisuus
Yhteisöllisyys
Lähipalvelut
Integraatio

Toimintamalli
Terveydenhuolto
Perhepalvelut
Matalan kynnyksen palvelu
Asiakaslähtöisyys
Asiakas- ja palveluohjaus

Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Asiakas- ja palveluohjaus
Henkilöstöressurssit ja osaaminen

Suun terveydenhuollon Huolitiimi
Toimintamalli
Suun terveydenhuolto
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ennaltaehkäisy
Monialaisuus
Yhteistyö

Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Etäpalvelu
Arviointi

Ratamokeskus
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Asiakaslähtöisyys
Asiakas- ja palveluohjaus

Yhteistyön malli
Toimintamalli
Monialaisuus
Lastensuojelu
Päihdepalvelut

Toimintamalli
Verkostot
Viestintä
Osallisuus
Järjestöt
Hyvinvointialue