Toimintamallit

Toimintamallit

eKonsultaatiokäytännöt terveyssosiaalityössä
Toimintamalli
Perusterveydenhuolto
Sosiaalihuolto
Digitaaliset palvelut

Kokemusasiantuntija arjen tukena - hanke (KATU- valmennus)
Toimintamalli
Kotona asuminen
Rikoksentorjunta
Päihteet ja riippuvuudet
Sosiaaliala
Kokemusasiantuntijuus

Lastensuojelun ja lasten ja nuorten psykiatrian yhteisasiakkaiden hoitopolku
Toimintamalli
Lastensuojelu
Monialaisuus
Erikoissairaanhoito

Opiskeluhuolto
Toimintamalli
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Oppilas- ja opiskelijahuolto

Perhekeskuksen kohtaamispaikkatoiminnan kehittämispilotti Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa
Toimintamalli
Kohtaaminen
Vanhemmuus
Matalan kynnyksen palvelu
Verkostot
Yhteiskehittäminen

Toimintamalli
Etäpalvelu
Kotihoito

Monialaisen yhteistyön vahvistaminen Rise ja Hva
Toimintamalli
Rikoksentorjunta
Syrjäytyminen
Yhteistyö
Monialaisuus
Asiakas- ja palveluohjaus

Studiolla
Toimintamalli
Etsivä nuorisotyö
Monikulttuurisuus
Musiikki
Perusopetus

Toimintamalli
Monialaisuus
Vaikuttavuus
Kustannusvaikuttavuus
Asiakaslähtöisyys
Avosairaanhoito

Kaksi etsivän työn ohjaajaa seisoo metsässä, keskellä on valkoinen muovikassi
Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Syrjäytyminen
Psykososiaalinen tuki
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Kolmas sektori

Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Tiedonhallinta

Toimintamalli
Kuntoutus
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Asiakassegmentointi