Toimintamallit

Toimintamallit

Toimintamalli
Ikääntyminen
Kotona asuminen
Hyvinvointiteknologia
Päivätoiminta
Etäpalvelu

Monialainen liikkuva yksikkö
Toimintamalli
Kotihoito
Kotisairaala
Kotiutus
Palliatiivinen hoito
Ikääntyminen

Irti nuuskasta -hankkeen juliste
Toimintamalli
Päihteet ja riippuvuudet
Ehkäisevä päihdetyö

Kohti Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta
Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakaslähtöisyys
Moniammatillisuus
Monialaisuus
Järjestöt

Kuva rakennuksesta
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Ihmislähtöinen hyvinvointikäsite, jossa pohjoispohjalainen ihminen nähdään, kuullaan, hyväksytään ja ymmärretään kokonaisvaltaisesti ihmisenä eikä vain yksittäisten tarpeiden kautta.
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Digitaaliset palvelut
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Hyvinvointi
Hyvinvointialue

logo
Toimintamalli
Ryhmätoiminta
Työpajatoiminta
Nuorisotyö
Psykososiaalinen menetelmä

Ponnahdus elämään!
Toimintamalli
Työkyky
Osatyökykyisyys
Arviointi
Moniammatillisuus
Yhdistykset

Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Kulttuuripalvelut
Monialaisuus
Yhteisöllisyys

Toimintamalli
Verkostot
Dialogisuus

Toimintamalli
Dialogisuus
Verkostot

Toimintamalli
Ehkäisevä päihdetyö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Turvallisuus