Toimintamallit

Toimintamallit

Ääriviivapiirros talosta jonka sisällä on sydän. Kuvan alla lukee: Kotikuntoutusmallit Lapissa.
Toimintamalli
Ikääntyminen
Kuntoutus
Kotihoito
Toimintakyky

Monikielisen verkkoauttamisen palvelukonsepti
Toimintamalli
Vieraskielisyys
Matalan kynnyksen palvelu
Psykososiaalinen tuki
Hoidontarve
Toimintakyky

Ihminen kuuntelee musiikkia.
Toimintamalli
Lastensuojelu
Kotouttaminen
Aikuissosiaalityö
Sosiaalietuus
Nuorisotyö

Itä-Uudenmaan kartta
Toimintamalli
Mielenterveyspalvelut
Päihdepalvelut
Pitkäaikaissairaat
Digitaaliset palvelut
Liikkuvat palvelut

Toimintamalli
Ikääntyminen
Perhehoito
Ennaltaehkäisy
Kotona asuminen

Toimintamalli
Fysioterapia
Vastaanotto
Etäpalvelu

Sosiaalityöntekijä osana vastaanottopalveluja
Toimintamalli
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Aikuissosiaalityö
Monialaisuus

Ota huoli puheeksi korttien kansikuva, jossa on osallistujien logot
Toimintamalli
Mielenterveys
Itsemurhien ehkäisy
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Ikääntynyt ja kulttuuriohjaaja tekevät yhdessä palapeliä pöydän ääressä. Heidän takanaan on värikäs seinämaalaus.
Toimintamalli
Kulttuuri
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ikääntyminen
Yhteiskehittäminen

Toimintamalli
Ikääntyminen
Omaishoito
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Ennaltaehkäisy

Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Elintavat
Liikunta
Ravitsemus

Kuvapuhelin kansikuva
Toimintamalli
Hyvinvointiteknologia
Kotihoito
Kotona asuminen
Ikääntyminen
Henkilöstöressurssit ja osaaminen