Haluamme Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella mahdollistaa kaikille asiakkaillemme arvokkaan elämän loppuvaiheen, joka vastaa heidän omia toiveitaan ja suosituksia. Alueen hoivakotien, ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoidon, yhtenäiset käytännöt on koottu Arvokas elämän loppuvaihe -käsikirjaksi.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Arvokas elämän loppuvaihe
Lyhyt kuvaus

Haluamme Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella mahdollistaa kaikille asiakkaillemme arvokkaan elämän loppuvaiheen, joka vastaa heidän omia toiveitaan ja suosituksia. Alueen hoivakotien, ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoidon, yhtenäiset käytännöt on koottu Arvokas elämän loppuvaihe -käsikirjaksi.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Arvokas elämän loppuvaihe -projektin tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja yhdenvertaistaa elämän loppuvaiheen hoitoa Länsi-Uudenmaan kunnissa. Tavoitteena on mahdollistaa kaikille asiakkaille suositusten ja omien toiveiden mukainen arvokas elämän loppuvaihe. Länsi-Uudenmaan kunnat ovat luoneet hoivakodeille yhteiset periaatteet, joissa on tilaa jokaisen asukkaan omille toiveille. Lähtökohtana on ollut, että hyvää elämää eletään loppuun asti. 

Arvokas elämän loppuvaihe -käsikirja toimii runkona palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kehittämiselle Länsi-Uudenmaan hoivakodeissa, ikääntyneiden ympärivuorokautisessa hoidossa. Käsikirja sisältää yhteiset periaatteet ja ohjeet, jotka on tarkoitettu Länsi-Uudenmaan vanhuspalvelujen ammattilaisten avuksi: miten erilaisissa tilanteissa kannattaa toimia, kuinka asukkaan toiveet otetaan huomioon ja millaista osaamista henkilöstöllä tulee olla.

Toimiaika

Projekti on käynnistynyt helmikuussa 2021. Vaiheessa I kehitettiin alueen käytäntöjä yhtenäistävä Arvokas elämän loppuvaihe -käsikirja. Syksyllä 2021 vaiheessa II suunnittelu kohdistui käsikirjan implementointiin, jossa on keskeisinä osa-alueina on osaamisen vahvistaminen koulutuskokonaisuuden avulla sekä koko alueen yhteinen kehittämisprojekti. Vuoden 2022 alussa käynnistyi vaihe III eli implementointi sekä hyvien käytäntöjen juurtumisen seuranta.

Projekti päättyy joulukuussa 2022.

Toimijat

Kehittämisessä ovat olleet mukana Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kuntien eli Espoon kaupungin, Hangon kaupungin, Inkoon kunnan, Kauniaisten kaupungin, Kirkkonummen kunnan, Lohjan kaupungin, Perusturvakuntayhtymä Karviaisen, Raaseporin kaupungin ja Siuntion kunnan edustajat.

Projekti on osa Länsi-Uudenmaan Tulevaisuuden sote-keskus -hanketta.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Sanna Rosendahl
Yhteyshenkilön organisaatio
Espoon kaupunki
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
sanna.rosendahl@espoo.fi

Tekijä

Sanna Rosendahl

Luotu

05.01.2022

Viimeksi muokattu

14.01.2022
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

STM:n suositus (2017) palliatiivisen hoidon palveluiden tuottamisesta ja laadun parantamisesta korostaa jokaisen oikeutta tarpeenmukaiseen palliatiiviseen hoitoon. Kehittämistarpeeksi on tunnistettu osaamisen varmistaminen niin, että jokainen potilas saa elämän loppuvaiheessa tukea sekä asiantuntevaa hoitoa. Palliatiivinen hoito on jokaisen ihmisen perusoikeus.

Selvityksen mukaan lähestyvää kuolemaa ei tunnisteta ajoissa, eikä oireenmukaiseen hoitoon siirrytä ajoissa. Osaamista vahvistamalla tuetaan hoidon oikea-aikaisuutta sekä hoitosuunnitelmien huomiointia varhaisessa vaiheessa.  

 

Päämäärä ja päätavoite

Projektissa vahvistetaan henkilöstön palliatiivisen hoidon ja saattohoidon osaamista sekä yhtenäistetään alueen ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen käytäntöjä.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Projektissa alueen kuntien edustajien kanssa yhdessä koostettu Arvokas elämän loppuvaihe -käsikirja konkretisoi yhtenäiset käytännöt palliatiiviseen hoitoon ja saattohoitoon ikääntyneiden tehostetussa palveluasumisessa.

Havainnollistava kuva käsikirjan sisällöistä

Aihealueet

Ikääntyminen Palliatiivinen hoito

Ilmiöt

Väestörakenne muutoksessa