Hankkeen päätavoitteena on luoda sujuvat yhteistyöprosessit palveluneuvonnan ja -ohjauksen, asiakasvastaavien sekä iäkkäiden kotihoidon, asumispalvelujen, sotekeskuksen ja sairaalan kotiutuksen osalta ja kuntoutuksen kesken. Hankkeessa on tarkoitus täydentää ikääntyneiden palvelukokonaisuutta ottamalla käyttöön vaihtoehtoisia kevyempiä toimintakykyä tukevia palveluja ja ratkaisuja. Kohderyhmänä ovat iäkkäät ja heidän omaiset, jotka tarvitsevat tukea, ohjausta tai palveluja kotona asumisen tueksi.

https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/kansallinen-tulevaisuuden-kotona-asumista-tukevat-palvelut-hanke

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Etelä-Karjala - Sujuvasti Kotona -hanke
Lyhyt kuvaus

Hankkeen päätavoitteena on luoda sujuvat yhteistyöprosessit palveluneuvonnan ja -ohjauksen, asiakasvastaavien sekä iäkkäiden kotihoidon, asumispalvelujen, sotekeskuksen ja sairaalan kotiutuksen osalta ja kuntoutuksen kesken. Hankkeessa on tarkoitus täydentää ikääntyneiden palvelukokonaisuutta ottamalla käyttöön vaihtoehtoisia kevyempiä toimintakykyä tukevia palveluja ja ratkaisuja. Kohderyhmänä ovat iäkkäät ja heidän omaiset, jotka tarvitsevat tukea, ohjausta tai palveluja kotona asumisen tueksi.

https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/kansallinen-tulevaisuuden-kotona-asumista-tukevat-palvelut-hanke

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena on tukea tulevaa hyvinvointialuetta valmistelemaan ja ottamaan käyttöön iäkkäiden laatusuosituksen mukaisesti sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää iäkkäiden palvelujen kokonaisuutta koskevat suositukset. Hanke toimeenpanee​ Etelä-Karjalassa lisäksi muita käynnissä olevia ohjelmia kuten Tulevaisuuden sote-keskus, Ikäohjelma, kuntoutuksen uudistamisen toimeenpano sekä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen toimeenpanoa. 

Uudet toimintamallit edellyttävät laatutyöskentelyn kehittämistä ja integroimista osaksi hyvinvointialueen omavalvontaohjelmaa. Laadun kehittämisessä yhtenä tavoitteena on ottaa RAI-arviointi osaksi monialaista iäkkäiden palveluntarpeenarviointia ja palvelujen myöntämisen tueksi.  Hankkeen tarkoituksena on myös vaikuttaa osaavan henkilöstön ja lähijohdon riittävään saatavuuteen mm.  tiimityömallia kehittämällä ja työvuorosuunnittelun optimointimallin käyttöönotolla.

Toimiaika

1.1.2022-31.12.2023

Toimijat

Asiakkaina iäkkäät ja heidän omaiset, jotka tarvitsevat tukea, ohjausta tai palveluja kotona asumisen tueksi.

Ammattilaisia  esimerkiksi palveluntarpeen arvioinnista ja asiakasohjauksesta, kotihoidosta ja kotikuntoutuksesta.

Hankkeen toteuttajana on EKSOTE , joka tuottaa julkiset sotepalvelut Etelä-Karjalan kunnissa Lappeenrannassa, Imatralla, Parikkalassa, Rautjärvellä, Ruokolahdelle, Luumäellä, Lemillä, Savitaipaleella ja Taipalsaarella.

Teemme myös oppilaitos - ja verkostoyhteistyötä.

 

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Pia Mälkiä
Yhteyshenkilön organisaatio
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
pia.malkia@eksote.fi

Tekijä

Pia Mälkiä

Luotu

30.03.2022

Viimeksi muokattu

30.03.2022

Aihealueet

Asiakas- ja palveluohjaus Kotihoito Henkilöstöressurssit ja osaaminen Laatutyö

Ilmiöt

Väestörakenne muutoksessa