Hankkeen päätavoitteena on luoda sujuvat yhteistyöprosessit palveluneuvonnan ja -ohjauksen, asiakasvastaavien sekä iäkkäiden kotihoidon, asumispalvelujen, sotekeskuksen ja sairaalan kotiutuksen osalta ja kuntoutuksen kesken. Hankkeessa on tarkoitus täydentää ikääntyneiden palvelukokonaisuutta ottamalla käyttöön vaihtoehtoisia kevyempiä toimintakykyä tukevia palveluja ja ratkaisuja. Kohderyhmänä ovat iäkkäät ja heidän omaiset, jotka tarvitsevat tukea, ohjausta tai palveluja kotona asumisen tueksi.

https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/kansallinen-tulevaisuuden-kotona-asumista-tukevat-palvelut-hanke

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Toimintamalli
Johtaminen
Laatutyö

kuva
Toimintamalli
Kotona asuminen
Kotihoito
Hyvinvointiteknologia
Ikääntyminen
Turvallisuus

Toimintamalli
Sosiaalihuolto

Toimintamalli
Kotihoito
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Johtaminen
Asiakaslähtöisyys

Toimintamalli
Kotihoito
Kuntoutus
Liikunta
Digitaaliset palvelut
Ennaltaehkäisy

.
Toimintamalli
Fysioterapia
Ikääntyminen
Kotihoito
Ennaltaehkäisy

Toimintamalli
Arviointi
Fysioterapia
Moniammatillisuus
Kotihoito
Palvelu- ja hoitosuunnitelma

Etäryhmätoiminnan taustakuva
Toimintamalli
Etäpalvelu
Kotihoito
Kuntoutus

Suunterveydenhoito
Toimintamalli
Kotihoito
Suun terveydenhuolto
Yhteistyö
Ravitsemus

Toimintamalli
Arviointi
Toimintakyky
Asiakas- ja palveluohjaus

Toimintamalli
Laatutyö
Lainsäädäntö
Arviointi