Helsingin kaupunki - Suomen kestävän kasvun ohjelma

Hankkeen perustehtävä on purkaa koronasta aiheutunutta hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa, nopeuttaa erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien hoitoon ja palveluun pääsyä sekä vahvistaa ennaltaehkäisyä monialaisilla kynnyksettömillä palveluilla. Laajennamme jo kehitettyjä digitaalisia palveluja ja otamme käyttöön uusia digitaalisia innovaatiota. Lisäksi vahvistamme vaikuttavuusperusteista tiedolla johtamista ja ohjausta.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Helsingin kaupunki - Suomen kestävän kasvun ohjelma
Lyhyt kuvaus

Hankkeen perustehtävä on purkaa koronasta aiheutunutta hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa, nopeuttaa erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien hoitoon ja palveluun pääsyä sekä vahvistaa ennaltaehkäisyä monialaisilla kynnyksettömillä palveluilla. Laajennamme jo kehitettyjä digitaalisia palveluja ja otamme käyttöön uusia digitaalisia innovaatiota. Lisäksi vahvistamme vaikuttavuusperusteista tiedolla johtamista ja ohjausta.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeen tarkoitus on tunnistaa erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien tai syrjäytymisvaarassa olevien asiakkaiden koronapandemian johdosta syntynyttä patoutunutta palvelutarvetta. Helsingissä on tarpeen nopeuttaa kiireettömään hoitoon ja palveluun pääsyä mm. parantamalla digitaalisia- sekä etäpalveluja. Tavoitteena on vastata nykyistä tehokkaammin eri asiakasryhmien hoidon ja palvelun tarpeisiin sekä luoda saumaton palvelupolku perustason palveluiden sekä erikoissairaanhoidon välillä. Hankkeen toimenpiteillä kehitetään käytettävissä olevaa tietopohjaa, joka mahdollistaa aiempaa vaikuttavammat palvelut sekä parantuneen kustannusvaikuttavuuden.  

Toimiaika

1.1-31.12.2022 (ml. hankevalmistelu)

Toimijat

Hankkeen toteuttajia ovat Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala ja HUS. Yhteistyökumppaneina ovat Sosiaalialan osaamiskeskus Socca, Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, järjestöt. Kehittämistä toteutetaan ammattilaisten ja asiakkaiden yhteistyössä.

Rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Taina Hussi
Yhteyshenkilön organisaatio
Helsingin kaupunki
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
taina.hussi@hel.fi

Tekijä

Taina Hussi

Luotu

13.06.2022

Viimeksi muokattu

22.08.2022