Helsingin kaupunki - Suomen kestävän kasvun ohjelma

Helsingissä hankkeen perustehtävänä on purkaa koronasta aiheutunutta hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa, nopeuttaa erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien hoitoon ja palveluun pääsyä sekä vahvistaa ennaltaehkäisyä monialaisilla kynnyksettömillä palveluilla. Laajennamme jo kehitettyjä digitaalisia palveluja ja otamme käyttöön uusia digitaalisia innovaatiota. Lisäksi vahvistamme tiedolla johtamista ja ohjausta.

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Piirroskuva, jossa vanhempi hakee lapsia toisen vanhemman kodista.
Toimintamalli
Perhekeskus
Perhepalvelut

Toimintamalli
Asiakasosallisuus
Asiakaslähtöisyys
Digitaaliset palvelut

Microsoft kuvapankki
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Tietojohtaminen
Tietosuoja
Asumispalvelut
Ikääntyminen

Kirjaamisen kehittäminen Helsingissä
Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Terveydenhuolto
Tiedonhallinta
Tietojohtaminen
Vaikuttavuus

Toimintamalli
Maahanmuutto
Vieraskielisyys
Asiakas- ja palveluohjaus
RRP
Prosessien kehittäminen

systeeminen työote ja monialainen yhteistyö
Toimintamalli
Lastensuojelu
Monialaisuus
Monikulttuurisuus
Prosessien kehittäminen
Aikuissosiaalityö

Toimintamalli
Kotona asuminen
Mielenterveys
Digitaaliset palvelut
Sosiaaliala

.
Toimintamalli
RRP
Suun terveydenhuolto
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Digitaaliset palvelut

Omaolo, Kestävän kasvun hanke ja Helsinki logot
Toimintamalli
Opiskeluterveydenhuolto
Terveyden edistäminen
RRP
Digitaaliset palvelut

Kädessä puhelin, puhelimen ruudulta tulee lääkärin hahmo
Toimintamalli
Ennaltaehkäisy
Digitaaliset palvelut
Pitkäaikaissairaat
Perusterveydenhuolto
RRP

Rakenteellisen sosiaalityön kehittäminen Helsingissä
Toimintamalli
Rakenteellinen sosiaalityö
Sosiaalihuolto
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Tietojohtaminen
Vaikuttavuus

Kirjaamisen kehittämisen verkostot
Toimintamalli
Verkostot
Vaikuttavuus
Sosiaalihuolto
Terveydenhuolto
Tietojohtaminen

Toimintamalli
Robotiikka ja tekoäly
Digitaaliset palvelut

Perhemyönteinen raskaus, synnytys ja synnytyksen jälkeinen hoito
Toimintamalli
RRP
Prosessien kehittäminen
Palvelupolku
Neuvola

Kuva puhelimesta ja sillä käydystä keskustelusta puhekuplineen.
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut