Työkykyohjelma on osa hallitusohjelmaa, ja sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa sen yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosina 2019 - 2023.

Työkykyohjelma Innokylässä

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Kymenlaakso: Työkykyä tukemassa Kymenlaakso
Lyhyt kuvaus

Työkykyohjelma on osa hallitusohjelmaa, ja sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa sen yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosina 2019 - 2023.

Työkykyohjelma Innokylässä

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tukea osatyökykyisten työttömien työ- ja toimintakykyä ja edistää heidän työllistymistään ja työssä pysymistään, lisätä asiakasosallisuutta sekä tuoda työkyvyn arviointi ja työkyvyn tuen palvelut osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta yhdenvertaisesti kaikkien saataville. Hankkeessa yhdenmukaistetaan ja kehitetään työkykytiimin toimintamalli ja laatukriteereiden mukainen työhönvalmennus, mallinnetaan sosiaalihuollon palvelupolku sekä osatyökykyisen työttömän asiakaslähtöinen palvelupolku ja rakennetaan konsultaatiomalli ja asiakasvastaavamalli.

Tarkoitus on, että hankkeen jälkeen:

-Alueelle on rakennettu työkyvyn asiakasohjausmalli, jossa  riskiryhmän asiakkaat ohjautuvat oikea-aikaisesti ja tehokkaasti työkyvyn arviointiin ja työllistymistä edistävien palvelujen piiriin. 
- Alueelle on rakennettu työkykytiimin verkostomainen työkyvyn arvioinnin toimintamalli
- Työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa käytetään yhdenmukaisia mittareita
- Työkykytiimissä on käytössä asiakasvastaavamalli
- Fysioterapeutin ryhmätoiminnot työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa ja tukemisessa ovat käytössä
- Alueelle on käytössä kahteen suuntaan toimiva konsultaatiomalli, jossa työkykytiimi toimii sosiaali- ja terveyspalvelujen ja TE -toimiston työskentelyn tukena osatyökykyisten työkyvyn arvioinnissa ja asiakasohjauksessa
- Monialaisissa työelämäpalveluissa on käytössä verkostomaisesti toimivan työkykytiimin johtamiseen soveltuva toimintamalli
- Ammattilaisten roolitus työkykytiimissä ja sen verkostossa on määritelty
-  Asiakaslähtöinen työhönvalmennuksen palvelumalli osana Monialaisen työelämäpalvelun yksilövalmentajan ja yrityskoordinaattorin tehtävää on käytössä

Toimiaika

Toimiaika on vuodet 2021-2022. Hanke on päättynyt 31.12.22. 

Toimijat

Hanketta hallinnoi Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote). Hanketta toteutetaan yhteistyössä Te-toimiston, Kelan ja Kymsoten kuntien (Kouvola, Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti, Miehikkälä) kanssa. Myös asiakkaat ja työnantajien sekä järjestöjen edustajat ovat tiiviisti mukana kehittämistyössä.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Projektipäällikkö Jenni Vuolahti
Yhteyshenkilön organisaatio
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
jenni.vuolahti@kymsote.fi

Tekijä

Jenni Vuolahti

Luotu

24.03.2021

Viimeksi muokattu

29.12.2022