Kymenlaakson HVA -Suomen kestävän kasvun ohjelma

Lyhyt kuvaus

Kymenlaakson digitaalinen sotekeskus hankkeen lopputuloksena Kymenlaaksossa on toimiva, asiakaslähtöinen sekä monialainen digitaalinen sotekeskus.

Digitaalisessa sotekeskuksessa on käytössä sähköiset palvelukanavat, jotka mahdollistavat palveluiden tuottamisen asiakkaalle skaalautuvasti, tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti.

Hyvinvointialueen helppokäyttöiset ja älykkäät sähköiset palvelut tukevat ennaltaehkäisyä, matalan kynnyksen avun saamista ja asiakkaiden ohjautumista oikeiden palveluiden piiriin.

Digitaalisessa sotekeskuksessa on käytössä haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden palvelutarpeen tunnistamisen menetelmät ja asiakasohjausmallit sekä työntekijöiden päivittäistä työtä helpottavat digitaaliset ohjeet, työkalut ja käytännöt. 

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote)
Administrator
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote)
Administrator
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote)
Administrator
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote)
Administrator
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote)
Administrator
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote)
Administrator
Kymenlaakson hyvinvointialue
Administrator