Kymenlaakson HVA -Suomen kestävän kasvun ohjelma

Kymenlaakson digitaalinen sotekeskus hankkeen lopputuloksena Kymenlaaksossa on toimiva, asiakaslähtöinen sekä monialainen digitaalinen sotekeskus.

Digitaalisessa sotekeskuksessa on käytössä sähköiset palvelukanavat, jotka mahdollistavat palveluiden tuottamisen asiakkaalle skaalautuvasti, tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti.

Hyvinvointialueen helppokäyttöiset ja älykkäät sähköiset palvelut tukevat ennaltaehkäisyä, matalan kynnyksen avun saamista ja asiakkaiden ohjautumista oikeiden palveluiden piiriin.

Digitaalisessa sotekeskuksessa on käytössä haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden palvelutarpeen tunnistamisen menetelmät ja asiakasohjausmallit sekä työntekijöiden päivittäistä työtä helpottavat digitaaliset ohjeet, työkalut ja käytännöt. 

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Kymen HVA ammattilaisen työpöytä
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Asiakaslähtöisyys
Asiakas- ja palveluohjaus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Asiakasosallisuus

Toimintamalli
Diabetes
Digitaaliset palvelut
Asiakasosallisuus
Asiakas- ja palveluohjaus

Ratamokeskus
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Asiakaslähtöisyys
Asiakas- ja palveluohjaus

Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ennaltaehkäisy

Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Asiakas- ja palveluohjaus
Henkilöstöressurssit ja osaaminen

Toimintamalli
Suun terveydenhuolto
Hoitotakuu
Terveyden edistäminen
Yhteistyö
Tiimityö

Toimintamalli
Pitkäaikaissairaat
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Perusterveydenhuolto