LAPE-käsikirja Pohjanmaa / LAPE-handbok Österbotten

Tässä julkaisussa on mallinnuksia ja hyvä käytäntö- kuvauksia koottuna. Niitä on kehitetty yhdessä käytännön työntekijöiden, asiakkaiden ja tutkijoiden kanssa. Julkaisun tavoitteena on tukea tulevia lasten- ja perheiden palveluiden uudelleenjärjestelyitä. Malleja voidaan käyttää kuntien kehittämistyössä ja tulevan maakunnallisen hyvinvointialueen rakentamisessa. Ajatus on, että käsikirja voi olla hyödyksi monilla sektoreilla ja avata eri toimijoiden tapaa työskennellä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
LAPE-käsikirja Pohjanmaa / LAPE-handbok Österbotten
Lyhyt kuvaus

Tässä julkaisussa on mallinnuksia ja hyvä käytäntö- kuvauksia koottuna. Niitä on kehitetty yhdessä käytännön työntekijöiden, asiakkaiden ja tutkijoiden kanssa. Julkaisun tavoitteena on tukea tulevia lasten- ja perheiden palveluiden uudelleenjärjestelyitä. Malleja voidaan käyttää kuntien kehittämistyössä ja tulevan maakunnallisen hyvinvointialueen rakentamisessa. Ajatus on, että käsikirja voi olla hyödyksi monilla sektoreilla ja avata eri toimijoiden tapaa työskennellä.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Vuoden 2017 ja 2018 on lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) ollut käynnissä Pohjanmaalla. Maakunnalliselle hankkeelle annettiin nimi Lapsi- ja perhe keskiössä. (THL, STM ja Lapsi ja perhe keskiössä.) Kansallisesti projektirahoitus on jakautunut hankeosuuteen ja muutosagenttitoimintamalliin. Pohjanmaalla hankeosuuden fokus on ollut erityis- ja vaativan tason, mm. lastensuojelun kehittämisessä. Muutosagentin tehtävänä on ollut edistää muutosohjelmaa ja kehittämiskokonaisuuksia: perhekeskus ja varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena sekä toimintakulttuurin muutos - osiosta.

Toimiaika

2017-2018

Toimijat

LAPE-ammattilaiset Pohjanmaalla

Pohjanmaan LAPE-muutosohjelman aikana sadat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen toimijat ovat kokoontuneet yhteen monialaisesti työryhmien kokouksissa, järjestetyissä seminaareissa sekä koulutus- ja kehittämisprosesseissa. 

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Ann Backman

Luotu

22.06.2020

Viimeksi muokattu

22.06.2020
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Katso LAPE-käsikirja

Päämäärä ja päätavoite

Katso LAPE-käsikirja

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Katso LAPE-käsikirja

Tuotokset ja tulokset

Osaamiskeskukset SONet BOTNIA ja Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området – FSKC tekivät hankkeen arviointi. Lue lisää käsikirjassa: 8. Arviointi Pohjanmaan LAPE-hankkeesta. 

Aihealueet