LAPE-käsikirja Pohjanmaa / LAPE-handbok Österbotten

Tässä julkaisussa on mallinnuksia ja hyvä käytäntö- kuvauksia koottuna. Niitä on kehitetty yhdessä käytännön työntekijöiden, asiakkaiden ja tutkijoiden kanssa. Julkaisun tavoitteena on tukea tulevia lasten- ja perheiden palveluiden uudelleenjärjestelyitä. Malleja voidaan käyttää kuntien kehittämistyössä ja tulevan maakunnallisen hyvinvointialueen rakentamisessa. Ajatus on, että käsikirja voi olla hyödyksi monilla sektoreilla ja avata eri toimijoiden tapaa työskennellä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
LAPE-käsikirja Pohjanmaa / LAPE-handbok Österbotten
Lyhyt kuvaus

Tässä julkaisussa on mallinnuksia ja hyvä käytäntö- kuvauksia koottuna. Niitä on kehitetty yhdessä käytännön työntekijöiden, asiakkaiden ja tutkijoiden kanssa. Julkaisun tavoitteena on tukea tulevia lasten- ja perheiden palveluiden uudelleenjärjestelyitä. Malleja voidaan käyttää kuntien kehittämistyössä ja tulevan maakunnallisen hyvinvointialueen rakentamisessa. Ajatus on, että käsikirja voi olla hyödyksi monilla sektoreilla ja avata eri toimijoiden tapaa työskennellä.

Toimiaika

2017-2018

Toimijat

LAPE-ammattilaiset Pohjanmaalla

Pohjanmaan LAPE-muutosohjelman aikana sadat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen toimijat ovat kokoontuneet yhteen monialaisesti työryhmien kokouksissa, järjestetyissä seminaareissa sekä koulutus- ja kehittämisprosesseissa. 

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Ann Backman

Luotu

22.06.2020

Viimeksi muokattu

22.06.2020
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Katso LAPE-käsikirja

Päämäärä ja päätavoite

Katso LAPE-käsikirja

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Katso LAPE-käsikirja

Tuotokset ja tulokset

Osaamiskeskukset SONet BOTNIA ja Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området – FSKC tekivät hankkeen arviointi. Lue lisää käsikirjassa: 8. Arviointi Pohjanmaan LAPE-hankkeesta. 

Aihealueet

Perhepalvelut ja -työ

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön