Mielenterveys ja työllisyys -teemakokonaisuus on osa mielenterveysstrategian kokonaisuutta ja tavoitteita.

Psykiatriset sairaudet heikentävät toimintakykyä ja johtavat usein syrjäytymiseen työmarkkinoilta. Vaikeimpienkaan sairauksien ei kuitenkaan tarvitse merkitä työmarkkinoilta syrjäytymistä. Mielekäs ja soveltuva työ tukee hyvinvointia ja kuntoutumista.

Mielen hyvinvointi on oleellinen osa työhyvinvointia ja työelämää. Tähän teemaan liittyy erilaisia kokonaisuuksia sekä toimintamalleja, jotka edistävät työhyvinvointia ja mielenterveyttä työelämässä, sekä mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden henkilöiden työllistymistä ja työllisyyttä. 

Työllisyys -teemaan kuuluu myös työelämään kuntouttavien palvelujen sisällöllistä ja toiminnallista uudistusta.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Mielenterveys ja työllisyys
Lyhyt kuvaus

Mielenterveys ja työllisyys -teemakokonaisuus on osa mielenterveysstrategian kokonaisuutta ja tavoitteita.

Psykiatriset sairaudet heikentävät toimintakykyä ja johtavat usein syrjäytymiseen työmarkkinoilta. Vaikeimpienkaan sairauksien ei kuitenkaan tarvitse merkitä työmarkkinoilta syrjäytymistä. Mielekäs ja soveltuva työ tukee hyvinvointia ja kuntoutumista.

Mielen hyvinvointi on oleellinen osa työhyvinvointia ja työelämää. Tähän teemaan liittyy erilaisia kokonaisuuksia sekä toimintamalleja, jotka edistävät työhyvinvointia ja mielenterveyttä työelämässä, sekä mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden henkilöiden työllistymistä ja työllisyyttä. 

Työllisyys -teemaan kuuluu myös työelämään kuntouttavien palvelujen sisällöllistä ja toiminnallista uudistusta.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Mielenterveys ja työllisyys -teemakokonaisuus kattaa alleen erilaisia kokonaisuuksia ja teemoja liittyen mielenterveyteen työelämässä, työhyvinvointiin ja mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden henkilöiden työllistymisen tukemiseen.

IPS – Sijoita ja valmenna! -kehittämishanke toteuttaa kansallisen mielenterveysstrategian työelämään kuntouttavien palvelujen sisällöllistä ja toiminnallista uudistusta.

Toimiaika

Mielenterveys ja työllisyys -kokonaisuus toteutuu osana mielenterveysstrategiaa koko strategiakauden ajan 2020-2030.

Toimijat

Toimijoina tässä teemakokonaisuudessa ovat:

  • erilaiset työllisyyspalvelut
  • Työterveyslaitos
  • tavoitteita toteuttavat hankkeet.

Teeman tavoitteita toteuttaa myös IPS – Sijoita ja valmenna! -kehittämishanke (2020–2022)

IPS-toimintamallilla edistetään mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden henkilöiden työmarkkinoille pääsyä, paluuta ja siellä pysymistä. IPS on lyhenne sanoista Individual Placement and Support. 

IPS-työhönvalmennuksen tavoitteena on työnhakija-asiakkaan työllistyminen avoimille työmarkkinoille palkkatyösuhteeseen. IPS-toimintamalli perustuu tutkittuun tietoon ja näyttöön. Kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet, että IPS-palvelun tuloksellisuus on kaksi- tai kolminkertainen verrokkipalveluihin nähden.  

THL toteuttaa ajanjaksolla 1.1.2021−31.12.2027 arviointitutkimuksen, jolla selvitetään toimintamallin käyttöönottoa ja tuloksellisuutta.

Lue lisää: IPS – Sijoita ja valmenna! -kehittämishanke

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Saara Rapeli
Yhteyshenkilön organisaatio
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
saara.rapeli@thl.fi

Tekijä

Tina Stenberg

Luotu

16.04.2021

Viimeksi muokattu

03.03.2022
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Mielenterveysongelmat ovat Suomessa merkittävä osatyökykyisyyden syy. Psykiatriset sairaudet heikentävät toimintakykyä ja johtavat usein syrjäytymiseen työmarkkinoilta. Mielenterveyden syyt ovat nousseet työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen yleisimmäksi perusteeksi.

Vaikeimpienkaan sairauksien ei kuitenkaan tarvitse merkitä työmarkkinoilta syrjäytymistä. Mielekäs ja soveltuva työ tukee hyvinvointia ja kuntoutumista. 

Tuotokset ja tulokset

Vuonna 2022 tullaan julkaisemaan Kansallisen mielenterveysstrategian ja itsemurhien ehkäisyohjelman 2020-2030 väliraportti, jossa käsitellään myös mielenterveys ja työllisyys -teemaa.