Kansallinen mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma julkaistiin vuonna 2020.

Mielenterveysstrategian tavoitteena on turvata mielenterveystyön jatkuvuus ja tavoitteellisuus vuoteen 2030 asti. Strategia tunnistaa mielenterveyden merkityksen muuttuvassa maailmassa. Mielenterveys nähdään voimavaraksi, jota voidaan tukea. Mielenterveyden häiriöitä voidaan ehkäistä ja hoitaa tehokkaasti ja niihin liittyvää syrjintää ja leimaamista vähentää.

Koska mielenterveyden häiriöt ovat kansanterveydellinen haaste, palvelujen (mukaan lukien päihdepalvelut) saatavuus tulee saattaa muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tasolle. Strategia antaa suuntaviivat päätöksenteolle sekä toiminnan ja voimavarojen suuntaamiselle. Laaja yhteistyö on tarpeellista sen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kansallinen mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Mielenterveysstrategia
Lyhyt kuvaus

Kansallinen mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma julkaistiin vuonna 2020.

Mielenterveysstrategian tavoitteena on turvata mielenterveystyön jatkuvuus ja tavoitteellisuus vuoteen 2030 asti. Strategia tunnistaa mielenterveyden merkityksen muuttuvassa maailmassa. Mielenterveys nähdään voimavaraksi, jota voidaan tukea. Mielenterveyden häiriöitä voidaan ehkäistä ja hoitaa tehokkaasti ja niihin liittyvää syrjintää ja leimaamista vähentää.

Koska mielenterveyden häiriöt ovat kansanterveydellinen haaste, palvelujen (mukaan lukien päihdepalvelut) saatavuus tulee saattaa muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tasolle. Strategia antaa suuntaviivat päätöksenteolle sekä toiminnan ja voimavarojen suuntaamiselle. Laaja yhteistyö on tarpeellista sen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kansallinen mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Mielenterveysstrategiassa on viisi painopistettä:

 • Mielenterveys pääomana
 • Lasten ja nuorten mielenterveyden rakentuminen arjessa
 • Mielenterveysoikeudet
 • Ihmisten tarpeiden mukaiset, laaja-alaiset palvelut
 • Hyvä mielenterveysjohtaminen

Itsemurhien ehkäisyohjelma

Itsemurhien ehkäisyohjelmassa on 36 toimenpidettä, joista tarkemmin itsemurhien ehkäisy -teemakokonaisuudessa.

Innokylässä tavoitteet ja toimintamallit, jaetaan alustavasti näiden teemojen alle:

 • Mielenterveysjohtaminen 
 • Mielenterveyden edistäminen ja osaamisen vahvistaminen
 • Itsemurhien ehkäisy 
 • Mielenterveys ja työllisyys
 • Perustason mielenterveyspalvelut
Toimiaika

Mielenterveysstrategia on vuosille 2020-2030. 

Vuosina 2020-22 strategian toimeenpano painottuu palvelujen kehittämiseen, itsemurhien ehkäisyohjelman käynnistämiseen ja mielenterveysosaamisen lisäämiseen ihmisten arkiympäristössä osana laajempaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. 

Tulevaisuuden sote-keskusten osuus on käynnistynyt syksyllä 2020. Muiden kolmen hankkeen valtionavustusten rahoituskausi alkaa lokakuussa 2020, ja ne jatkuvat vuoden 2022 loppuun asti. 

Toimijat

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vastaa mielenterveysstrategiaan liittyvien hankkeiden toimeenpanon tuesta.

Mielenterveysstrategiaa toimeenpanevat hankkeet:

 • Mielenterveysosaamisen vahvistaminen kunnissa (MITO)
 • Itsemurhien ehkäisy (IE)
 • Työelämään kuntouttavat palvelut, IPS - sijoita ja valmenna! (IPS)
 • Tulevaisuuden Sote-keskus
Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Tina Stenberg
Yhteyshenkilön organisaatio
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
tina.stenberg@thl.fi

Tekijä

Tina Stenberg

Luotu

16.03.2021

Viimeksi muokattu

16.04.2021
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Kansallinen mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma vuosille 2020-2030 perustuu
pitkäaikaiseen valmisteluun ja laaja-alaiseen yhteistyöhön. Lähtökohtana on mielenterveyden
kokonaisvaltainen huomioiminen yhteiskunnassa ja sen eri toimialoilla ja tasoilla.

Kansallisen mielenterveysstrategian lähtökohta on mielenterveyden kokonaisvaltainen huomioiminen yhteiskunnassa ja sen eri toimialoilla ja tasoilla.

Päämäärä ja päätavoite

Strategian tavoitteita toteutetaan aluksi lisäämällä ehkäisevien ja hoitopalveluiden saatavuutta
perustasolla sekä näiden ylläpitämiseksi tarvittavaa yhteistyörakennetta. Lisäksi parannetaan
työelämään kuntouttavia mielenterveyspalveluja, mielenterveys-osaamista kunnissa ja
itsemurhien ehkäisyä.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Mielenterveysstrategian toimeenpanossa syntyviä tuloksia, tuotoksia ja vaikutuksia seurataan ja mitataan erilaisilla mittareilla ja niistä viestitään kansallisesti sekä paikallisesti. Toimenpanevat hankkeet kuvaavat näitä omilla Innokylän sivustoilla tarkemmin.

Kukkanauha

Aihealueet

Mielenterveys Päihdepalvelut Itsemurhien ehkäisy Ennaltaehkäisy Mielenterveyspalvelut

Ilmiöt

Arvojen muutokset Elämäntapojen muutokset Köyhyys Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen Osallistuva yksilö Sosiaalisen pääoman korostuminen Syrjäytyminen Työn murros Yksinäisyys