Pohjois-Pohjanmaa: Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelu, Ikä on POP-hanke

Pohjois-Pohjanmaa on heterogeeninen ja ketterästi yhteiskehittävä hyvinvointialue. Hyvinvointialueen väestörakenne on vielä kansallisesti yksi nuorimmista, mutta ikääntyy vauhdikkaasti seuraavien vuosikymmenten aikana. Palvelurakenteeltaan iäkkäiden palvelut ovat yksi maan raskaimmista, ympärivuorokautista asumispalvelua on suhteessa paljon yli 75-vuotiaiden keskuudessa. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Pohjois-Pohjanmaa: Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelu, Ikä on POP-hanke
Lyhyt kuvaus

Pohjois-Pohjanmaa on heterogeeninen ja ketterästi yhteiskehittävä hyvinvointialue. Hyvinvointialueen väestörakenne on vielä kansallisesti yksi nuorimmista, mutta ikääntyy vauhdikkaasti seuraavien vuosikymmenten aikana. Palvelurakenteeltaan iäkkäiden palvelut ovat yksi maan raskaimmista, ympärivuorokautista asumispalvelua on suhteessa paljon yli 75-vuotiaiden keskuudessa. 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Tavoitteena on tukea iäkästä asumaan omassa kodissaan turvattujen ja tarvittavien palvelujen avulla. Näiden tuki- ja palvelumuotojen kehittämisessä ja yhdenmukaistamisessa laajalla hyvinvointialueella on tekemistä ja siinä auttaa osaltaan Ikä on POP-hanke. Kehittämistyötä johdetaan hyvinvointialueen valmisteluorganisaation linjaamien periaatteiden mukaisesti. 

Hankkeessa tavoitellaan laatusuositusten toteutumista seuraavien työpakettien avulla: 

  1. Iäkkään toimintakyky arvioidaan ja kuntoutumista tuetaan vaikuttavasti. 
  1. Akuuttitilannevalmius vahvistuu. 
  1. Asiakas saa vaikuttavaa ja tarpeidensa mukaista ohjausta. 
  1. Digikyvykkyys vahvistuu. 
  1. Kotiin annettavien palveluiden resurssointikyvykkyys vahvistuu.  
  1. Lähijohtaminen vahvistuu 
  1. Lisää laatua vertaiskehittämällä. 
  1. Kokemustietoa hyödynnetään. 
Toimiaika

Kotona asumista tukevien palveluiden hanke toteutetaan aikavälillä 1.1.2022-31.12.2023.

Suunnitteluvaihe: kevät 2022

Osaprojektien toteutus:  kevät 2022 - syksy 2023

Loppuraportointi:  syksy 2023

Hanke päättyy vuoden 2023 lopussa

Toimijat

Kehittämistyötä johdetaan hyvinvointialueen valmisteluorganisaation linjaamien periaatteiden mukaisesti. Varmistetaan, että kaikkien alueiden erityspiirteet tulee kehittämistyössä huomioitua ja henkilöstö sekä muut sidosryhmät voivat osallistua. Kehittämistyö on tiivisti yhdistettynä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeseen sekä muihin alueella toteutuviin avainhankkeisiin. Hanketta ohjaa laaja ja suppea poliittinen työryhmä, työvaliokunta sekä hyvinvointialueen sotepalvelutuotannon organisoinnin vastuuvalmistelijoista koostuva sparrausryhmä. Maakunnallinen järjestöverkosto, vanhusneuvostot ja kuntien ja seurakuntien keskeiset toimijat alueen oppilaitosten kera osallistetaan yhteiseen kehittämistyöhön, jonka tavoitteena on tukea yhtenäisen ja asiakaslähtöisesti sekä vaikuttavasti toimivan ikäihmisten palvelujen organisointia uudelle hyvinvointialueelle.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Sanna Perälä, projektikoordinaattori
Yhteyshenkilön organisaatio
Oulun kaupunki
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
sanna.perala@ouka.fi

Tekijä

Satu Kangas

Luotu

25.04.2022

Viimeksi muokattu

30.09.2022

Aihealueet

Ikääntyminen Asiakas- ja palveluohjaus Henkilöstöressurssit ja osaaminen Laatutyö Kotona asuminen

Ilmiöt

Väestörakenne muutoksessa