Pohjois-Pohjanmaa: Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut, Ikä on POP-hanke

Pohjois-Pohjanmaa on heterogeeninen ja ketterästi yhteiskehittävä hyvinvointialue. Hyvinvointialueen väestörakenne on vielä kansallisesti yksi nuorimmista, mutta ikääntyy vauhdikkaasti seuraavien vuosikymmenten aikana. Palvelurakenteeltaan iäkkäiden palvelut ovat yksi maan raskaimmista, ympärivuorokautista asumispalvelua on suhteessa paljon yli 75-vuotiaiden keskuudessa. 

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Pohde_ikaneuvola
Toimintamalli
Ikääntyminen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Varhainen tunnistaminen
Neuvonta
Neuvola

Gerontologinen sosiaalityö ikäihmisten palveluissa Pohjois-Pohjanmaalla
Toimintamalli
Ikääntyminen
Sosiaalihuolto

Toimintamalli
Ikääntyminen
Sosiaalihuolto

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli
Toimintamalli
Päivätoiminta
Ikääntyminen
Matalan kynnyksen palvelu
Etäpalvelu
Toimintakyky

INTO-pilotti
Toimintamalli
Omaishoito
Ikääntyminen

Pohde_ikaonpop
Toimintamalli
Asiakasosallisuus
Kokemustieto
Kokemusasiantuntijuus

Toimintamalli
Etäpalvelu

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamalli
Kumppanuus

yhdessä tehden
Toimintamalli
Ikääntyminen
Yhteiskehittäminen
Tietojohtaminen

Toimintamalli
Omaishoito
Perhehoito
Ikääntyminen

Ikäihmisen toimintakyvyn arviointi ja kotikuntoutus
Toimintamalli
Ikääntyminen
Toimintakyky
Kuntoutus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Moniammatillisuus

Kuva ikäihmisestä, palvelutarpeen huomioinnista sekä ammattilaisesta Pohjois- Pohjanmaan alueella
Toimintamalli
Ikääntyminen
Palvelutarve
Toimintakyky
Arviointi

Toimintamalli
Kotona asuminen
Kuntoutus
Tiimityö
Mentorointi
Arviointi

Graafiset peukut ja hymyilevä ikäihminen.
Toimintamalli
Ikääntyminen
Viestintä
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Osallisuus

Kinestetiikkaosaaja kannustaa asiakasta käyttämään voimavarojaan
Toimintamalli
Asiakaslähtöisyys
Ikääntyminen
Kuntoutus
Osaaminen
Työhyvinvointi

Yli 65-vuotiaan asiakkaan muistipalvelupolku Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella
Toimintamalli
Muistisairaudet
Palvelupolku
Asiakaslähtöisyys
Omahoito
Moniammatillisuus