RRP- Pirkanmaan hyvinvointialue - Suomen kestävän kasvun ohjelma, HOPPU 1

Pirkanmaan RRP-hankkeen toimenpiteillä tavoitellaan kokonaisuudessaan koko alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden saavutettavuuden parantamista, hoidontarpeen arvioinnin ja hoitoonpääsyn nopeuttamista sekä kustannusten nousun hillintää. RRP-hankkeen kehittämistoimenpiteet on valittu siten, että ne ovat linjassa muiden käynnissä olevien valtionavustushankkeiden, Pirkanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman 2020-2025 sekä Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman 2021-2024 kanssa. Hanke tukee muiden hankkeiden aikana tehdyn kehittämisen pitkäjänteistä toimeenpanoa ja se kytketään tiiviisti muihin alueella oleviin erillisrahoitteisiin hankkeisiin.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
RRP- Pirkanmaan hyvinvointialue - Suomen kestävän kasvun ohjelma, HOPPU 1
Lyhyt kuvaus

Pirkanmaan RRP-hankkeen toimenpiteillä tavoitellaan kokonaisuudessaan koko alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden saavutettavuuden parantamista, hoidontarpeen arvioinnin ja hoitoonpääsyn nopeuttamista sekä kustannusten nousun hillintää. RRP-hankkeen kehittämistoimenpiteet on valittu siten, että ne ovat linjassa muiden käynnissä olevien valtionavustushankkeiden, Pirkanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman 2020-2025 sekä Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman 2021-2024 kanssa. Hanke tukee muiden hankkeiden aikana tehdyn kehittämisen pitkäjänteistä toimeenpanoa ja se kytketään tiiviisti muihin alueella oleviin erillisrahoitteisiin hankkeisiin.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

RRF hankkeessa keskitytään kolmeen kokonaistavoitteeseen:

  • Koronasta aiheutuneen hoito-, kuntoutus- ja palveluvelan purkaminen
  • Digitaalisten palvelujen yhdenmukaisuus ja saatavuus koko hyvinvointialueella
  • Synkronoitu toteutusmalli Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamallien uudistamishankkeen (=PirSOTE) ja peruspalveluiden skaalautuvuutta digitalisaation avulla -hankkeen (=RRF) kesken
Toimiaika

Huhtikuussa 2022 myönnettiin rahoitus hankkeelle vuodelle 2022. Syksyllä 2022 hankkeelle haetaan rahoitusta vuosille 2023-2025. Kokonaisuuden toimiaika on siis 2022-2025.

Toimijat

RRP-valtionavustushankkeeseen hankehallinnoijana toimii Pirkanmaan sairaanhoitopiiri vuoden 2022 loppuun asti. Vuoden 2023 alusta hankehallinnointi siirtyy Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Hankkeen ohjausryhmä koostuu vuonna 2022 Pirkanmaan sairanhoitopiirin edustajista, PirSoten edustajasta, Pirkanmaan liiton edustajasta sekä kuntien edustajista. 

Hankkeeseen osallistuvat vuoden 2022 aikana osatoteuttajina kaikki Pirkanmaan kunnat.

Hankkeeseen osallistetaan kehittämisen tueksi useita työryhmiä, joilla varmistetaan monialainen kehittäminen. Tämän lisäksi hankkeessa tehdään yhteistyötä joidenkin toimenpiteiden osalta sosiaalialan osaamiskeskus Pikassoksen, DigiFinlandin, Terveyskylän ja muiden keskeisten yhteistyökumppanien kanssa.

Rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Eeva Halme
Yhteyshenkilön organisaatio
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
eeva.halme@pirha.fi

Tekijä

Heini Hyttinen

Luotu

13.06.2022

Viimeksi muokattu

06.04.2023