Kun sijoitettu lapsi aloittaa uudessa varhaiskasvatuspaikassa, tiedonsiirron turvaamiseksi on luotu esitietolomake. Lomake ohjaa ja antaa tukea yhteistyöhön varhaiskasvatuksen, perhehoitajien, lastensuojelun työntekijöiden sekä lapsen biologisten vanhempien välillä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Sijoitettu lapsi varhaiskasvatuksessa -mallinnus
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kun sijoitettu lapsi aloittaa uudessa varhaiskasvatuspaikassa, tiedonsiirron turvaamiseksi on luotu esitietolomake. Lomake ohjaa ja antaa tukea yhteistyöhön varhaiskasvatuksen, perhehoitajien, lastensuojelun työntekijöiden sekä lapsen biologisten vanhempien välillä.

Toteutuspaikka
Rauma
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Rauma
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Niina Kuusinen

Luotu

19.01.2023

Viimeksi muokattu

14.02.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Tiedonsiirtolomake turvaa tarvittavien tietojen siirtymisen lastensuojelusta varhaiskasvatukseen sekä yhteistyön, kun sijaishuollossa kasvava lapsi aloittaa päivähoidon ja sen aikana.

Toimintaympäristö **

Lastensuojelulaki

52 §Yhteistyö sijaishuollon aikana

Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työntekijän sekä lapsen hoidosta ja kasvatuksesta sijaishuollossa vastaavan työntekijän tulee olla yhteistyössä sijaishuoltoon sijoitetun lapsen ja hänen vanhempansa ja huoltajansa sekä sijaishuoltopaikan edustajan kanssa lapsen huollon jatkuvuuden turvaamiseksi.

52 a § (30.12.2020/1242) Sivistykselliset oikeudet sijaishuollon aikana

Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen sijaishuollon aikana siten kuin niistä säädetään varhaiskasvatuslaissa (540/2018). Lapsen asiakassuunnitelmaan on kirjattava, miten hänen varhaiskasvatuksensa järjestetään sijaishuollon aikana.

Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työntekijän tulee tehdä yhteistyötä varhaiskasvatuksen järjestäjän kanssa lapsen kodin ulkopuolisen sijoituksen valmistelun aikana sekä sijoituksen aikana.

Lapsen hoidosta ja kasvatuksesta sijaishuollossa vastaavan työntekijän tulee toimia yhteistyössä varhaiskasvatuksen järjestäjän kanssa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat perhehoidossa kasvavat lapset. Tavoitteena on, että tiedonsiirtolomakkeen avulla varhaiskasvatuksen ammattilaiset saavat lapsesta tarvittavat lastensuojelulliset taustatiedot käyttöönsä. Tiedonsiirtolomake auttaa lapsen asioista vastaavaa sosiaalityöntekijää keräämään ja välittämään tarvittavat tiedot varhaiskasvatukseen sekä keskustelemaan näistä asioista myös lapsen lähiverkoston kanssa. Tiedonsiirtolomakkeen avulla tarvittavat yhteystiedot ja muut tiedot muistetaan päivittää säännöllisesti sekä sovitaan seuraava ajankohta verkoston kokoontumiselle. Tiedonsiirtolomakkeen sisältöä voidaan hyödyntää myös lapsen asiakassuunnitelman neuvotteluissa.   

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Tavoitteena on lomakkeiden säännöllinen käyttö hyvinvointialueilla. Satakunnan hyvinvointialueella toteutetaan eriytettyä lastensuojelua, jossa sijaishuolto on keskitetty. Tuki oikeasta paikasta -hankkeen aikana lomaketta on pilotoitu Raumalla ja Pietarsaaressa. Tietoutta lomakkeesta on levitetty TOP-hankkeen toiminta-alueella, kolmessa maakunnassa. Kohderyhmänä ovat olleet lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen ammattilaiset. Yhteiskehittäminen on sitouttanut ja lomake on koettu tarpeellisena. 

Lomakkeen käyttöönottoa sekä lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen välistä yhteistyötä Satakunnassa vakiinnuttaa edelleen Pesäpuu ry:n Pikku-Sisukas-koulutus yhteistyössä Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikön ja Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus hankeen kanssa 1/2023–5/2023. Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö vastaa perhehoitajien perehdyttämisestä.  

Tutustu Pikku-Sisukas koulutuskokonaisuuteen tarkemmin Pesäpuu ry:n sivuilla.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Pilotoinnin jälkeen saatujen palautteiden perusteella lomakkeen käyttökokemukset ovat olleet pääsääntöisesti myönteisiä. Ajantasaiset yhteystiedot ovat mahdollistaneet aiempaa paremman yhteistyön. 

Lomake on toistaiseksi erillinen asiakirjapohja, joka toimii liitetiedostona esimerkiksi asiakassuunnitemassa. Tämä luo riskin lomakkeen käyttöönoton sattumanvaraisuudelle. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Lomakkeita voidaan käyttää perhehoidossa asuville lapsille, jotka käyvät varhaiskasvatuksessa. Toimintamallia on kehitetty aiemmin myös perusopetuksen puolelle. 

Lomakkeiden sisällöllinen päivitys on tärkeää ja tarvittavaa. Tässä varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun välinen yhteiskehittäminen voi olla paikallaan. 

Kansikuva
TOP-hankkeen logo turkoosilla ja vaaleansinisellä taustalla.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis