Vammaisuus, päihteet ja pelaaminen -kokonaisuuden perustehtävä on tehdä näkyväksi vammaisten ihmisten päihde- ja pelikysymyksiä. Tarkoitus on kehittää ja juurruttaa hyvinvointia ja terveyttä edistäviä sekä päihde- ja peliongelmia ehkäiseviä toimintamalleja. Tavoite on, että vammaiset ihmiset saavat yhdenvertaisesti päihde -ja pelihaitoista ennaltaehkäisevää tietoa ja tarvittavia  korjaavia palveluita.

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Vammaisuus, päihteet ja pelaaminen
Lyhyt kuvaus

Vammaisuus, päihteet ja pelaaminen -kokonaisuuden perustehtävä on tehdä näkyväksi vammaisten ihmisten päihde- ja pelikysymyksiä. Tarkoitus on kehittää ja juurruttaa hyvinvointia ja terveyttä edistäviä sekä päihde- ja peliongelmia ehkäiseviä toimintamalleja. Tavoite on, että vammaiset ihmiset saavat yhdenvertaisesti päihde -ja pelihaitoista ennaltaehkäisevää tietoa ja tarvittavia  korjaavia palveluita.

 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Tarkoitus on kehittää ja juurruttaa hyvinvointia ja terveyttä edistäviä sekä päihde- ja peliongelmia ehkäiseviä toimintamalleja. Tavoite on, että vammaiset ihmiset saavat yhdenvertaisesti päihde -ja pelihaitoista ennaltaehkäisevää tietoa ja tarvittavia  korjaavia palveluita.

Toimiaika

Toiminta on alkanut 2018.

Toimijat

Kehittämistyötä tehdään ammattilaisten ja asiakkaiden kanssa.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Yhteyshenkilön nimi
Liisa Jokela
Yhteyshenkilön organisaatio
Kehitysvammaliitto ry
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
liisa.jokela@kvl.fi

Tekijä

Liisa Jokela

Luotu

05.02.2021

Viimeksi muokattu

29.09.2021
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

YK:n vammaissopimus velvoittaa Suomea kehittämään yhdenvertaisempaa yhteiskuntaa, jossa vammaisilla ihmisillä on mahdollisuus elää ja asua muun väestön joukossa. Käytännössä tosiasialliseen osallisuuden toteutumiseen on vielä pitkä matka. Päihde- ja  rahapelikysymyksissä vammaiset ihmiset jäävät usein marginaaliin eikä saavutettavia palveluja ole tarpeeksi. Tietoa päihde- ja rahapelikysymyksistä ei ole saatavilla riittävästi eri kommunikaatiomenetelmillä (pistekirjoitus, apuvälineet) tai ymmärrettävästi helpolla kielellä. Päihde- ja peliongelmat kasaantuvat heikommassa asemassa oleville ihmisille yhteiskunnassa. Vammaisille ihmisille päihde- ja peliongelmat merkitsevät moninkertaista riskiä toimintakyvyn menettämiselle. Kokonaisuudella pyrimme ehkäisemään terveyserojen kasvua.

 

Päämäärä ja päätavoite

Päämääränä on tuoda esiin vammaisten ihmisten yhdenvertainen oikeus saada tietoa päihde- ja pelikysymyksistä sekä päästä tarvittaessa  esteettömien ja saavutettavien palvelujen piiriin. Tavoite on, että niin vammaiset ihmiset itse kuin ammattilaiset voivat ottaa ennakkoluulottomasti esille päihde- ja pelikysymyksiä ilman leimaantumisen pelkoa.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Tietoisuus vammaisten ihmisten päihde- ja pelitiedon ja -palveluden tarpeesta lisääntyy. Ammattilaiset saavat työvälineitä ja toimintamalleja aiheen käsittelyyn. Vammaiset ihmiset rohkaistuvat etsimään tietoa omien valintojensa pohjaksi  ja hakeutumaan yhdenvertaisina palveluiden piiriin.

Aihealueet

Ehkäisevä päihdetyö Päihdepalvelut Kehitysvammaisuus Vammaisuus Saavutettavuus

Ilmiöt

Eriarvoistuminen ja segregoituminen Terveyserojen kasvaminen