Please provide a valid value.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Vertaistuki
Kokemusasiantuntijuus
Ilmiöt
Asunnottomuus
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Supernovat-ryhmät ovat vertaistukiryhmiä, joissa tuetaan naisten hyvinvointia. Ammattilaisia koulutetaan kohtaamaan marginaalissa eläviä naisia ja tunnistamaan heidän tarpeitaan.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Yhteiskehittäminen
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Osallisuus
Ilmiöt
Asunnottomuus
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Naisten asunnottomuuden ilmiön hahmottamiseksi ja tukimallien kehittämiseksi toteutettiin yhdeksän organisaation yhteiskehittämishanke, jossa oli hyvin monenlaista osaamista.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Yhteiskehittäminen
Syrjäytyminen
Päihteet ja riippuvuudet
Ilmiöt
Asunnottomuus
Kohderyhmä
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Naisten tupa on päiväkeskus, jossa naisilla on mahdollisuus saada palveluohjausta sekä levätä, syödä, osallistua ryhmätoimintaan, käydä saunassa sekä saada lahjoitusvaatteita ja hygieniatarvikkeita

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Kokemusasiantuntijuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Kokemustieto
Yhteistyö
Ilmiöt
Asunnottomuus
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Opiskelijat
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ammattilaisen ja kokemusasiantuntijan yhteistyötä mallinnettiin Diakonissalaitoksen NEA - naiserityisyys asunnottomuustyössä - osahankkeessa 2018-2020.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pieksämäki
Aihealueet
Päihteet ja riippuvuudet
Vertaistuki
Ryhmätoiminta
Menetelmä
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

KokoNainen-opassarja on kehitetty työvälineeksi sosiaali-ja terveysalan sekä seurakuntien työntekijöille, jotka kohtaavat työssään päihdehaittoja kokevia naisia. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Asumispalvelut
Asiakaslähtöisyys
Yhteisöllisyys
Vertaistuki
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Asunnottomuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin tarkoituksena on kertoa yhteisöllisyyteen ja vertaisuuteen liittyvistä tekijöistä, joita kannattaa huomioida suunniteltaessa ja toteutettaessa asunto ensin-malliin pohjautuvaa yhteis

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Tampere
Aihealueet
Yhteiskehittäminen
Kotona asuminen
Syrjäytyminen
Päihteet ja riippuvuudet
Ilmiöt
Asunnottomuus
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Kohderyhmä
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kohtaaminen ja luottamuksen syntyminen on ensisijaisen tärkeää huumeita käyttävien naisten kanssa tehtävässä asunnottomuustyössä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Yhteiskehittäminen
Asumispalvelut
Perhepalvelut
Ilmiöt
Toimeentulon epävarmuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työkalu toimii apuna talous- ja velka-asioiden puheeksiottamisessa asiakkaan kanssa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Aihealueet
Matalan kynnyksen palvelu
Ilmiöt
Asunnottomuus
Kohderyhmä
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Koisoniityn avoimen olohuonetoiminnan ydin on toimia matalan kynnyksen kohtaamispaikkana asunnottomille tai mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsiville täysi-ikäisille henkilöille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Vertaistuki
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Asiakas- ja palveluohjaus
Ryhmätoiminta
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vernan tarkoituksena on päihteitä käyttävien naisten tavoittaminen ja tukeminen vertaiskoulutusryhmän avulla.