Legendan mukaan sotamies Duus perusti Tuusniemen. Aiheesta tehtiin yhteisöelokuva Duus -totuus Tuusniemen synnystä. Vuonna 2021 tehtiin Duus-tube youtubesarja.  Nyt on avattu Duusniemi.fi-sivut, Duus-hahmoa ollaan käytetty ja tullaan käyttämään kaikessa Tuusniemen markkinoinnissa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Duus-konsepti
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Legendan mukaan sotamies Duus perusti Tuusniemen. Aiheesta tehtiin yhteisöelokuva Duus -totuus Tuusniemen synnystä. Vuonna 2021 tehtiin Duus-tube youtubesarja.  Nyt on avattu Duusniemi.fi-sivut, Duus-hahmoa ollaan käytetty ja tullaan käyttämään kaikessa Tuusniemen markkinoinnissa.

Toteutuspaikka
Tuusniemen kunta
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Tuusniemi
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Leader
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit
Duus-tube -youtubesarja esittelee Tuusniemen tapahtumia, maisemia ja ihmisiä gonzotyylisesti.
Kuva
Tuusniemi-lehti 2021 (kansi)
Kuvateksti
Tuusniemeä markkinoivan Tuusniemi-lehden (2021) pääosassa olivat sotamies Duus, Rauha ja Tuusniemen kesä (+paikalliset mansikat)
Kuva
Duusniemeläisen puolukkakiljun etiketti
Kuvateksti
Duus-tubessa lanseerattiin myös uusi duusniemeläinen juhla- ja luomujuoma: puolukkakilju.
Kuva
Juttu kuvauksista (Savon Sanomat)
Kuvateksti
Duus-konseptin taustajuttu (Savon Sanomat)
Kuva
Duus-mainontaa
Kuvateksti
Duus - Totuus Tuusniemen synnystä elokuvan näytöksiä mainostettiin monin keinoin.
Kuva
Pulun pystytystä
Kuvateksti
Duus-konseptin toteuttamisessa on tehty valtavasti talkootöitä. Kuvassa pystytetään Duus-tubessa palavaa pulua.
Kuva
Duusin ja Waikko Joen itsenäisyyspäivätervehdys
Kuvateksti
Duus-konseptin avulla on edistetty kuntayhteistyötä. Kuva Tuusniemen ja Kaavin yhteisen virtuaalisen itsenäisyyspäivätervehdyksen kuvauksista.
Kuva
Duus-DVD kaikilla herkuilla
Kuvateksti
Duus-oheistuotteitakin hyödynnetään. Kuvassa juhlavuoden valokuvakilpailun pääpalkinto: Tuusniemellä tuotettuja lähituotteita sekä paikallinen yhteisöelokuva.
Kuva
Duusrock
Kuvateksti
Duus-hahmoa, Duus-konseptia ja Duus-nimeä käytetään eri tavoin paikallisten tapahtumien markkinoinnissa.
Kuva
Duusniemi.fi/Tuusniemi.fi
Kuvateksti
Rakenna ja asu -messut. Duus-konseptia hyödynnetään kaikenlaisessa Tuusniemen markkinoinnissa.
Kuva
Duus-näyttelijöiden ilmeilyä
Kuvateksti
Duus-konsepti herättää osallisille monenlaisia tunteita.

Luotu

07.03.2022

Viimeksi muokattu

19.05.2022

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailu 2022:

Duus-konsepti modernisoi Tuusniemen syntylegendan nykyaikaan, osallistaa asukkaita yhteisöllisesti, erottautuu persoonallisella tyylillä ja toimintatavoilla, hyödyntää Duus-hahmoa monikanavaisesti kunnan markkinoinnissa.

Toimintaympäristö **

Tuusniemi on asukasmaäärältään varsin pieni (2500), mutta laaja ja monimuotoinen, runsasvetinen ja metsäinen kunta, joka muodostuu kahdeksasta kyläkeskittymästä, joilla on omat kyläyhdistykset. Tuusniemen kylät ry on kyläyhdistysten kattojärjestö.

Tuusniemen ikärakenne on, verrattuna esim. useimpiin muihin maakunnan kuntiin, poikkeuksellisen kallellaan vanhempiin ikäluokkiin ja syntyvät ikäluokat ovat pieniä. 

Tuusniemi sijaitsee kahden maakuntakeskuksen Joensuun ja Kuopion välissä, erinomaisten kulkuyhteyksien etäisyydellä. Moni matkalainen ajaa Tuusniemen taajaman ohi, osan toivotaan pysähtyvän ja tutustuvan ympäröivään seutukuntaan, ja sen monimuotoisiin kyliin ja luontokohteisiin, syvällisemmin.

Duus- koseptin tavoitteena on modernisoida Tuusniemen syntylegenda nykyaikaan, hyödyntää nykyaikaisia digitaalisia ja visuaalisia viestintäkanavia, käyttää Duus-hahmoa monikanavaisesti kunnan markkinoinnissa sekä toteuttaa toimenpiteet osallistavasti, pitkälti talkootyöllä. 

Tuusniemen strategiana on toimia rohkeasti rakkaudella ja siihen Duus-konsepti limittyy täysin. Pitkäaikaistavoitteena on kasvattaa Tuusniemen tunnettavuutta, matkailija- ja asukasmäärää sekä edistää osallisuutta ja innovaatioita. 

Tuusniemen luontokohteiden ja historiallisten legendojen tähdittämän täyspitkän Duus-elokuvan budjetti oli noin 30 000 euroa (rahoittajana leader), Tuusniemen tapahtumia, paikkoja ja ihmisiä gonzomaisesti esittelevää Duus-tubea rahoittivat paikalliset yrittäjät ja Tuusniemen kehittämissäätiö yhteensä noin 2000 eurolla. Duusniemi.fi- koontisivuston tekoon Tuusniemen Kylät ry varasi 500 euroa. Talkootyötä on tehty satoja tunteja.

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Paikkallisia ja lähialueiden kulttuurinharrastajia ja -ammattilaisia osallistettiin Duus-yhteisöelokuvan ja Duus-tuben käytännön kuvauksissa. Kylien asukkaita osallistettiin myös muulla tavoin esim. ravitsemuksen, tarpeiston ja kuvausolosuhteiden järjestämisessä. Tuusniemen elokuvanäytökset olivat yleisölle ilmaisia, Duus-tube-sarja ja muut oheistapahtumat kaikille avoimia.  Duus-elokuvan elokuvateatteritasoisesti tuotettua kokopitkää elokuvaa näytettiin useilla eri paikkakunnilla ja se keräsi korona-ajasta huolimatta runsaasti katsojia. Duus-elokuvasta tuotettiin myös dvd, jonka myyntiin laitetut painokset hupenivat nopeasti.

Duus-tubessa mukana olleiden Tuusniemen kesätapahtumien järjestäjät ja niihin osallistujat pääsivät osaksi yhteisöllistä sarjaa ja Duus-hahmo oli osa tapahtumia. Paikallisia yrittäjiä osallistettiin näkyvyyttä vastaan tukemaan pienillä summilla Duus-tubea. Duus-tubea on tähän mennessä katsottu yli 14 000 kertaa. Leviämiseen on oltu varsin tyytyväisiä, mutta sitä pyritään kasvattamaan entisestään.

Paikallisessa ja alueellisessa lehdistössä, radiossa sekä sosiaalisessa mediassa on ollut useita juttuja Duus-konseptiin liittyen. Markkinoinnissa on hyödynnetty useita some-kanavia. Suoraa palautetta Duus-konseptista on tullut runsaasti sekä katsojilta, osallistujilta että sidosryhmiltä. Ne ovat olleet liki kauttaaltaan positiviisia.

Duus-hahmo jalkautuu jatkossa(kin) ihmisten pariin, luontokohteisiin sekä useisiin eri tapahtumiin ja Duus-nimeä käytetään niiden markkinoinnissa (esim. huhtikuussa järjestetään Duusrock, jossa paikalliset nuorisobändit pääsevät esiintymään). Duus-hahmoa, kuvia ja tarinoita käytetään Tuusniemen markkinointimateriaaleissa (lähiaikoina mm. Matkamies-lehdessä ja seuraavassa Tuusniemi-kesälehdessä).

Tuusniemen luontokohteiden kävijämäärät ovat lisääntyneet ja Duus-konsepti on jo nyt lisännyt omalta osaltaan kiinnostusta tustustua alueeseen. Duus-konseptin vaikuttavuus Tuusniemen kunnan imagoon on ollut kunnan sisällä ja lähialueilla merkittävää.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Tarvitaan osaamista aihepiiriin liittyen, luovia taitoja, kontakteja alan osaajiin sekä asukkaisiin, paikallistuntemusta ja teknistä osaamista sekä mielellään henkilön/henkilöitä, jotka ovat valmiita käyttämään toimintamallin kehittämiseen sekä työ- että vapaa-aikaa. Prosessi vaatii varsinkin alussa talkootyötä myös kyläläisiltä, muilta osallistujilta ja osin ammattilaisiltakin. Mitä pidemmälle prosessi etenee, konsepti syvenee ja tulee tutuksi, sitä pienemmäksi talkootyön osuus jää.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Tarinankeruussa luotiin pohja ja tehtiin konsepti tutuksi tekijöille ja osallistujille. Elokuva toi konseptin tutuiksi useimmille tuusniemeläisille (ja lähialaueiden elokuvaharrastajille), kesälehti kesätuusniemeläisille, Duus-tube alkoi levittää sitä laajemmalle, Duusniemi.fi antaa konseptiin hurahtaville mahdollisuuden tutustua aihepiiriin myös aavistuksen syvällisemmin. Tietoisuuden lisääntyminen aihepiiristä on avannut uusia mahdollisuuksia jatkaa ja kehittää ideaa. Naapurikuntien kanssa on jo tehty suunnitelmia tarinallistamisen edistämisestä alueen yhteisessä markkinoinnissa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli soveltuu kaikkiin kuntiin ja alueille, joilla on oma tarina/tarinoita/legendoja ja identiteetti. Aluksi täytyy kerätä tarinat/legendat ja valita niistä sopivat jatkokehitykseen/yhdistellä tarinoita. Markkinoitavat paikat/kohteet on löydettävä ja niiden merkitys ja niihin liittyvät tarinat oltava tiedossa. Legendan/hahmon hyödyntämiselle täytyy luoda tavoitteet ja mitä toimenpiteitä ja tuotteita tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseen. Sitten tulee varsinainen tuote/tuotteet, niiden tuottamisen hinta, väylä sekä osaavat tekijät ja tarvittavat yhteistyökumppanit. 

Toimintamalli tässä muodossaan vaatii osittain talkootyötä, erityisesti kulttuuritoimijoilta. Myös luottamus, joustavuus ja yhteistyökyky ovat tärkeää luovissa projekteissa erityisisesti taiteen saralla, missä tuotosten luontiin liittyy luova prosessi. 

Täytyy mahdollisuuksien mukaan huomioida, että markkinoinnin keulakuva ja jokainen markkinoitava tuote on lähtöisin ruohojuuritasolta, oikeista legendoista. Mikäli tarina on liikaa päälleliimattu, onnistuminen jää vaisuksi. Liian perinteisiä kaavoja kannattaa välttää varsinkin historiallisia aiheita käsiteltäessä. Aikatasoilla leikittelevyys on suositeltavaa, myös käytettävissä olevia resursseja ja käytännön toimenpiteitä ajatellen. Markkinoinnin erottumisen ja leviämisen kannalta on varsinkin tämäntyyppisessä konseptissa usein parempi hullutella kuin pelata varman päälle. 

Taustoittaminen on tärkeää ja jokaisella toimenpiteellä on oltava merkitys, joka liittyy kokonaisuuteen. Kun tuoteperhe (esim. hahmogalleria) paisuu laajaksi, niin voi olla haastavaa pitää kokonaisuus ja tarinoiden yhteydet toisiinsa kasassa ja huolehtia, että kaikki toimenpiteet tukevat kokonaisuuden sisäistä logiikkaa. Kokonaisuuden organisointi kannattaa siten pitää mahdollisimman pitkälti samoissa käsissä.

Sudenkuoppana voi olla liian suora kunnan ja alueiden markkinointi, jolloin tarina ja viihdyttävyys unohdetaan. Silloin mainonta on luotaantyöntävää. Toisaalta täytyy myös aina pitää mielessä, etteivät taiteelliseet ja tarinankerronnalliset tavoitteet saa peittää liikaa alleen markkinoinnin kannalta merkittävää sisältöä. 

 

 

Kansikuva
Duus-konsepti

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä