Lähisuhdeväkivalta

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Lähisuhdeväkivalta
Syrjäytyminen
RRP
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Neuvontaa ja ohjausta lähisuhdeväkivaltaan liittyvissä kysymyksissä. Mallia toteutetaan puhelimitse ja jalkautumalla palveluihin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Syrjäytyminen
Lähisuhdeväkivalta
Ennaltaehkäisy
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Avainhenkilömalli on kattava, hajautettu perustason väkivaltatyön malli organisaatioiden eri tasoille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Syrjäytyminen
Lähisuhdeväkivalta
Ennaltaehkäisy
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on luoda monialainen ja koordinoitu malli perhe- ja lähisuhdeväkivallan osapuolten tavoittamiseksi ja palvelemiseksi sekä ennaltaehkäisevien toimien tehostamiseksi osaksi hyvinvoinnin j

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Aihealueet
Lähisuhdeväkivalta
Ehkäisevä työ
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena  luoda pysyviä rakenteita hyvinvointialueelle lähisuhdeväkivallan ehkäisyn tavoitteiden toteuttamisen perustaksi alueelliset tarpeet huomioiden, ja vahvistaa Siun soten roolia lähisuhde

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Aihealueet
Lähisuhdeväkivalta
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kainuun lähisuhdeväkivaltatyön osaajaverkoston tavoitteena on lisätä lähisuhdeväkivaltatyön osaamista.  Osaajaverkostossa on mahdollisuus kehittää omaa lähisuhdeväkivaltatyön osaamista ja viedä tie

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Ammatillinen koulutus
Lähisuhdeväkivalta
Päihteet ja riippuvuudet
Moniammatillisuus
Aikuissosiaalityö
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Väkivalta, päihteet ja talous puheeksi koulutukset järjestettiin vuonna 2023 Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella  toimiville SOTE-ammattilaisille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Ryhmätoiminta
Lähisuhdeväkivalta
Vertaistuki
Tiimityö
Elinikäinen oppiminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Suvanto-vertaistiimin toiminnan tavoitteena on ikääntyvien lähisuhdeväkivallan ilmiön käsittely ja löytää sitä kautta keinoja tiimin jäsenille väkivallan haasteisiin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Lähisuhdeväkivalta
Vanhuspalvelut
Asiakastyö
Ikääntyminen
Elämänlaatu
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Gerontologinen väkivaltatyössä yhdistyy gerontologinen osaaminen sekä väkivaltatyön menetelmät.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Lähisuhdeväkivalta
RRP
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli sisältää koulutukset sote-ammattilaisille lähisuhdeväkivallasta, puheeksi ottamisesta ja palveluohjauksesta, oppaan sekä toimintaohjeet lähisuhdeväkivallan tullessa ilmi.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Aihealueet
Moniammatillisuus
Rikoksentorjunta
Ennaltaehkäisy
Lähisuhdeväkivalta
Varhainen puuttuminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ankkuritoiminnan maakunnallisen pilotoinnin tavoitteena on laajentaa ja vakiinnuttaa moniammatillinen ankkuritoiminta koko Satakunnan hyvinvointialueelle.