Lähisuhdeväkivalta

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Vantaa
Aihealueet
Ryhmätoiminta
Lähisuhdeväkivalta
Vertaistuki
Tiimityö
Elinikäinen oppiminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Suvanto-vertaistiimin toiminnan tavoitteena on ikääntyvien lähisuhdeväkivallan ilmiön käsittely ja löytää sitä kautta keinoja tiimin jäsenille väkivallan haasteisiin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Lähisuhdeväkivalta
Vanhuspalvelut
Asiakastyö
Ikääntyminen
Elämänlaatu
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Gerontologinen väkivaltatyössä yhdistyy gerontologinen osaaminen sekä väkivaltatyön menetelmät.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Lähisuhdeväkivalta
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli sisältää koulutukset sote-ammattilaisille lähisuhdeväkivallasta, puheeksi ottamisesta ja palveluohjauksesta, kirjallisen oppaan sekä toimintaohjeet lähisuhdeväkivallan tullessa ilmi.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Lähisuhdeväkivalta
Turvallisuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Lapset ja varhaisnuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Turvasuunnitelma -tapaaminen on toimintamalli, jonka tavoitteena on rakentaa asiakkaan turvallisuutta ja vähentää lähisuhdeväkivaltaa ja lieventää sen seurauksia sekä vahvistaa  ammattilaisten lähi

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Hankkeessa järjestölähtöinen vauva- ja väkivaltaosaaminen ja eroauttaminen yhteensovitetaan ja integroidaan julkisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin saumattomien palvelukokonaisuuksien aikaansaami

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Omaishoito
Vertaistuki
Ryhmätoiminta
Lähisuhdeväkivalta
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tunne voimavarasi -vertaisryhmämalli on ennaltaehkäisevän väkivaltatyön menetelmä, jolla tuetaan omista tunteistaan ja käyttäytymisestään huolissaan olevia omaishoitajanaisia.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Ikääntyminen
Ennaltaehkäisy
Tieto- ja kyberturvallisuus
Lähisuhdeväkivalta
Rikoksentorjunta
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ikääntyneisiin kohdistuu enenevässä määrin taloudellista kaltoinkohtelua ja huijauksia. Verkkosivuille on tuotettu materiaalia, mm.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Lähisuhdeväkivalta
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Turvaverkko Helsinki palvelussa on kehitetty liikkuva, asiakkaan arkeen vietävä matalankynnyksen kriisiapu lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille aikuisille ja lapsille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Ikääntyminen
Ennaltaehkäisy
Lähisuhdeväkivalta
Tieto- ja kyberturvallisuus
Rikoksentorjunta
Ilmiöt
Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot
Elinikäinen oppiminen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Koko väestö
Omaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

-Kehitetty itseopiskeltava koulutuspaketti taloudellisen kaltoinkohtelun ja huijauksien tunnistamiseksi

-Koulutukseen sisältyy ajatus tiedon välittämisestä vertaisille ja läheisille

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Oulu
Aihealueet
Ikääntyminen
Lähisuhdeväkivalta
Väkivalta
Vertaistuki
Ryhmätoiminta
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vertaistuellinen, valokuvaterapeuttisia menetelmiä hyödyntävä ja voimaannuttava RajatOn-ryhmätoiminta on suunnattu kaltoinkohtelua tai lähisuhdeväkivaltaa kokeneille tai sen uhan alla eläville ikää