Väkivaltatyön avainhenkilömalli, Kymenlaakson hyvinvointialue (RRP, P4, I2)

Avainhenkilömalli on kattava, hajautettu perustason väkivaltatyön malli organisaatioiden eri tasoille. Keskeisessä roolissa on ammattilaisten kouluttaminen tunnistamaan ja puuttumaan lähisuhdeväkivaltaan osana normaalia työtä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Väkivaltatyön avainhenkilömalli, Kymenlaakson hyvinvointialue (RRP, P4, I2)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Avainhenkilömalli on kattava, hajautettu perustason väkivaltatyön malli organisaatioiden eri tasoille. Keskeisessä roolissa on ammattilaisten kouluttaminen tunnistamaan ja puuttumaan lähisuhdeväkivaltaan osana normaalia työtä.

Toteutuspaikka
Kymenlaakso
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Olli Mikkonen

Luotu

23.05.2024

Viimeksi muokattu

16.07.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

Väkivaltatyön avainhenkilömalli linkittyy Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn kokonaisuuteen; alueellinen perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja tunnistamisen malli. Avainhenkilömallin keskiössä on asiakastyötä tekevien ammattilaisten kouluttaminen väkivaltatyön osaajiksi työyhteisöihinsä.

Kansallisten tutkimusten mukaan perhe- ja lähisuhdeväkivallasta ei kysytä systemaattisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Samoin perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan liittyvät ilmiöt tunnistetaan heikosti, väkivaltatyön palveluja ei tunneta ja/tai niihin ei osata ohjata. Yleisesti ottaen ammattilaisten osaaminen väkivaltaan liittyvissä asioissa on vaihtelevaa, jolloin yhdenvertaisuus ei toteudu.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt

Kohderyhmä