Kysymykset on liitetty varhaiskasvatuksen VASU-, esiopetuksen oppimissuunnitelma- ja perusopetuksen arviointikeskusteluihin. Keskeistä on universaalisuus ja jatkuvuus. Samat kysymykset kysytään jokaiselta vanhemmalta vuosittain.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Pyydä apua -kuuntelemisen malli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kysymykset on liitetty varhaiskasvatuksen VASU-, esiopetuksen oppimissuunnitelma- ja perusopetuksen arviointikeskusteluihin. Keskeistä on universaalisuus ja jatkuvuus. Samat kysymykset kysytään jokaiselta vanhemmalta vuosittain.

Toteutuspaikka
Toimintamalli on kehitetty Liedossa ja osana Varsinais-Suomen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanketta. Malli on käytössä useissa varsinaissuomalaisissa kunnissa.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomi
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Sami Luoto

Luotu

27.11.2023

Viimeksi muokattu

07.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Koska perustyön arkeen on vaikea sovittaa uusia elementtejä, perusajatuksena oli liittää uudentyyppinen keskustelun mahdollisuus jo olemassa oleviin rakenteisiin. Standardoidut 3-4 kysymystä liitettiin varhaiskasvatuksen VASU-keskusteluihin, esiopetuksen oppimissuunnitelmakeskusteluihin ja perusopetuksessa arviointikeskusteluihin. Kysymykset ovat osa pedagogisia asiakirjoja, mutta keskusteluja ei kirjata (sovittuja toimenpiteitä lukuun ottamatta). 
Kysymykset esitetään jokaiselle huoltajalle vuosittain.

Toimintaympäristö **

Pyydä apua -kuuntelemisen mallin taustana oli halu kehittää universaali, laajaa joukkoa säännöllisesti palveleva kuuntelemisen malli. Tavoitteena oli tarjota huoltajille mahdollisuus kertoa jaksamisestaan, perheensä voinnista ja mahdollisista avun tarpeista/huolista. Tärkeää keskustelussa oli myös lapsen vahvuuksien pohdinta.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat pääosin varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen lapset ja heidän huoltajansa. Joissain kunnissa malli on käytössä myös toisen asteen opinnoissa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Malli on helposti sovitettavissa osaksi perustyötä. Se on myös helposti ja nopeasti ammattilaisten omaksuttavissa.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kokemuksista on kerätty palautetta, joka on ollut pääosin positiivista ja rohkaisevaa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Lähtekää ihmeessä hyödyntämään. Halutessanne voitte olla yhteydessä Sami Luotoon (Liedon kaupunki)

Kansikuva
Pyydä apua -kuuntelemisen malli

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis