Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Liikunta
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Viestintä
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kaikille suomalaisille kuntokeskuksille ja liikunta-alan ammattilaisille tarkoitettu maksuton toimintamalli, jonka avulla he voivat viestiä puhtaista ja terveyttä edistävistä arvoistaan asiakkaille

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Asiakasosallisuus
Osallisuus
Hallinto
Julkiset hankinnat ja kilpailutus
Ilmiöt
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Osallisuus sote-palvelujen hankinnassa tarkoittaa palvelunkäyttäjien monipuolisia mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa julkisen hankinnan valmisteluun, kilpailutukseen sekä toiminnan kehittämise

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Julkiset hankinnat ja kilpailutus
Innovaatiot
Palvelutarve
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Innovatiiviset julkiset hankinnat edistävät julkisten toimijoiden toiminnan ja julkisten palvelujen laatua. Tämä näkyy palveluiden käyttäjien saamana hyötynä. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Kunnat
Järjestöt
Yhteistyö
Viestintä
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kunnassa toimivien yhdistysten toiminnan ja viestinnän tueksi kunta lisää nettisivuilleen yhdistystoiminta -sivun, josta löytyy kaikki tarvittava tieto yhdistystoimintaan liittyen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Kunnat
Järjestöt
Yhteistyö
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kunta kutsuu paikkakunnalla toimivat järjestöt koolle säännöllisesti vähintään 1-2 kertaa vuodessa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Kunnat
Järjestöt
Yhteistyö
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kartoitus auttaa hahmottamaan kuntien järjestöyhteistyön nykytilan sekä helpottaa kuntakohtaisten kehittämiskohteiden tunnistamista.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Järjestöt
Kunnat
Yhteistyö
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhdistysagentti on aktiivinen vapaaehtoinen tai jonkin yhdistyksen työntekijä, jonka tehtäviin kuuluu toimiminen yhdistysten yhteisenä vaikuttajana, edustajana ja tukijana omassa kunnassaan.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Järjestöt
Kunnat
Yhteistyö
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Järjestöyhdyshenkilö on kunnan työntekijä, jonka työnkuvaan kuuluu kunnassa toimivien järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Uusimaa
Aihealueet
Integraatio
Digitaaliset palvelut
Asiakassegmentointi
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Prosessi lisää terveysaseman palveluiden tuottavuutta, vaikuttavuutta, asiakaslähtöisyyttä (saatavuus), silmällä pitäen tulevan soten vaatimuksia.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Asiakaslähtöisyys
Ikääntyminen
Muistisairaudet
Vuorovaikutus
Yhteistyö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Koko väestö
Omaiset
Organisaatiot
Perheet
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallia käytetään eri toimialojen yrittäjien ja heidän henkilökunnan kanssa työskentelyssä.