Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Psykoterapia
Psykososiaalinen tuki
Psykososiaalinen menetelmä
Ilmiöt
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Koko väestö
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Malli kokoaa hyvinvointialueittain pirstaloituneet mielenterveyspalvelut yhden digi-ikkunan alle.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Tampere
Aihealueet
Mielenterveys
Perhepalvelut
Päihdepalvelut
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toivosta turvaa (2017 – 2021) on Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry:n ja Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluiden yhteistyöhanke.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Tampere
Aihealueet
Mielenterveys
Perhepalvelut
Vanhemmuus
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Raportti on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen STEA:n rahoittaman Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry:n ja Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluiden Toivosta tur

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savo
Aihealueet
Perusterveydenhuolto
Vastaanotto
Saatavuus
Hoitotakuu
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

 Tehdään lääkkeenmääräämishoitajan työnkuva näkyväksi ja paremmin hyödynnettäväksi.

Projektiaika 05/2021-02/2022, kehittäminen jatkuu organisaation omana toimintana.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Ikääntyminen
Mielenterveys
Etäpalvelu
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Ilmiöt
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Koko väestö
Opiskelijat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etäkaveritoiminta ikääntyneen arjen mielekkyyden lisääjänä. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Itsemurhien ehkäisy
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena vähentää itsemurhiin liittyvää stigmaa nuorten keskuudessa ja lisätä tietoutta mielenhyvinvoinnista sekä saatavilla olevista palveluista. 

 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Mielenterveys
Monialaisuus
Ehkäisevä päihdetyö
Kunnat
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hyvän mielen kunta -työkalupakista löydät kootusti kunnalle tärkeitä toimintamalleja ja menetelmiä mielenterveyden edistämiseen ja ehkäisevään päihdetyöhön.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Uusimaa
Aihealueet
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Koko väestö
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Itä-Uudellamaalla kolmen ensimmäisen palveluketjukuvausten pohjalta kuvatut asiakaslähtöiset visualisoinnit.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Kotona asuminen
Ennaltaehkäisy
Prosessien kehittäminen
Asiakas- ja palveluohjaus
Ilmiöt
Asunnottomuus
Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot
Kohderyhmä
Koko väestö
Maahanmuuttajat
Työikäiset
Toimintamalli
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Ennaltaehkäisy
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Digitaaliset palvelut
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Hyvinvointi
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Palveluprosessin ja -ohjausten mallintamisella edistetään Omaolon terveystarkastuksen yhtenäistä käyttöönottoa Pohjois-Pohjanmaalla.