Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
RRP
Suun terveydenhuolto
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Digitaaliset palvelut
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Helsingissä on otettu käyttöön Hampaiden tai suun alueen oire tai vamma -oirearvio.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Pakolaisuus
Kotoutuminen
Kansalaistoiminta
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Koko väestö
Maahanmuuttajat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perheiden parissa -Kummiperhetoiminnassa Suomeen saapunut ukrainalainen perhe saa suomalaisen kummiperheen. Perheet tapaavat 1-4 kertaa/kk.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Saatavuus
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Elinikäinen oppiminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hyvä vastaanotto -valmennus toteutettiin THL:n kansallisen valmennuskonseptin mukaisesti Etelä-Pohjanmaalla 2022-2023.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Hoitotakuu
Avosairaanhoito
Moniammatillisuus
Tiimityö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallissa terveyskeskuksen henkilökunta jaettiin tiimeihin ja kuntien alueen väestö tiimeille. Jaossa hyödynnettiin potilastietojärjestelmiä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Digitaaliset palvelut
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhtenäisen ja kansallisesti yhteensopivan asiakaskokemuksen keruun kehittäminen ja asiakaskokemusjärjestelmän laajentuminen Satakunnan hyvinvointialueella.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Lainsäädäntö
Ilmiöt
Toimeentulon epävarmuus
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaalisen luototusta yhtenäistettiin Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella vastaamaan lakimuutosta. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakasneuvonta vastaa sosiaalihuollon mukaisten palveluiden ohjauksesta ja neuvonnasta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Sähköinen asiointi
Perusterveydenhuolto
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Pohjanmaalla on koko hyvinvointialueella käytössä sähköinen ajanvaraus hampaan tai paikan lohkeama ajoille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Sähköinen asiointi
Perusterveydenhuolto
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Pohjanmaalla on koko hyvinvointialueella käytössä sähköinen ajanvaraus perhesuunnitteluneuvolan palveluihin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Sähköinen asiointi
Perusterveydenhuolto
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella on käytössä sähköinen ajanvaraus suuhygienistin 45 minuutin vastaanottoajalle hammaskiven tai värjäytymien poistoon.