Suodata hakutuloksia
Paikkakunta tai maakunta
Pirkanmaa
Ikaalinen
Aihealueet
Monialaisuus
Tiedonhallinta
Asiakaslähtöisyys
Prosessien kehittäminen
Palvelupolku
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kotiutuskoordinaattori -toimintamallilla pyritään varmistamaan, että potilaiden monialainen osastolta kotiuttamisen prosessi on kokonaisuudessaan sujuva ja oikea-aikainen.

Paikkakunta tai maakunta
Uusimaa
Aihealueet
Sosiaaliala
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli kuvaa alkuarvioinnin geneerisen prosessin.

Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Ehkäisevä päihdetyö
Päihdepalvelut
Päihteet ja riippuvuudet
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Puheeksioton ja mini-intervention mallia on pilotoitu menestyksekkäästi peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella.

Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Koko väestö
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kymsoteen on kehitetty elintapaohjauksen uusi konsepti. Se on osa terveyden ja hyvinvoinnin kokonaisuutta.

Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Omaishoito
Digitaaliset palvelut
Sosiaalihuolto
Hyvinvointialue
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa kehitetään ja kuvataan alueellisesti laadittua Omaishoidon tuen palveluprosessia Omaishoitotilanteesta.

Paikkakunta tai maakunta
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Suun terveydenhuolto
Ilmiöt
Terveyserojen kasvaminen
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Pohjanmaan suun terveydenhuoltoon on kehitetty hoidon laadun ja vaikuttavuuden seurantaan yhtenäistä alueellista mittaristoa, yhteistyössä suun terveydenhuollon johtavien lääkäreiden, osaston

Paikkakunta tai maakunta
Kauniainen
Aihealueet
Elintavat
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Koko väestö
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

18-70- vuotiaille elintapamuutoksesta kiinnostuneille tarkoitettu palvelupolku joka tarjoaa tietoa, tukea ja työkaluja sekä asiantuntijapalveluita elintapamuutoksen läpivienniksi aina kiinnostuksen

Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Teknologia sulautuu kaikkeen
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

PEF-etäseurannan toimintamalli on osa Kymsotessa tarjottavia digitaalisia palveluja. 

Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Savo
Aihealueet
Järjestöt
Asiakas- ja palveluohjaus
Kohtaaminen
Asiakaslähtöisyys
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hyvinvointitarjotin.fi kokoaa pohjoissavolaisten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen palvelut yhteen, jolloin asukkaat löytävät ne helposti ja sote-alan ammattilaiset voivat hyödyntää niitä.

Paikkakunta tai maakunta
Kainuu
Aihealueet
Moniammatillisuus
Vastaanotto
Terveyskeskukset
Saatavuus
Ennaltaehkäisy
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Koko väestö
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Moniammatillisessa vastaanottotoiminnassa terveysasemien toimintatapoja uudistetaan, jotta palvelujen saatavuus paranee sekä kansansairaudet ja yleiset hyvinvointiriskit hallitaan paremmin.