Suodata hakutuloksia
Paikkakunta tai maakunta
Hamina
Kouvola
Kotka
Miehikkälä
Pyhtää
Virolahti
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Asiakas- ja palveluohjaus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Chat-robotti palvelu mahdollistaa asiakasohjauksen ympäri vuorokauden.

Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Aihealueet
Kuntoutus
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lasten fysio- ja toimintaterapian arviointi- ja kuntoutusprosessien muotoilu ja yhtenäistäminen Kymenlaakson alueella.

Paikkakunta tai maakunta
Keski-Suomi
Aihealueet
Päihteet ja riippuvuudet
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Päihdepalvelut
Ilmiöt
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallin sisältämät ohjeet on tarkoitettu mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaisille, jotta he huomioisivat asiakkaiden fyysisen terveydentilan suositusten mukaisesti ja tasalaatuisesti.

Paikkakunta tai maakunta
Lappi
Aihealueet
Suun terveydenhuolto
Vaikuttavuus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lapin suun terveydenhuollon esihenkilöstölle suunnatun valmennuspaketin tavoite on tukea Lapin hyvinvointialueen suun terveydenhuollon hoitoon pääsyä ja vaikuttavuutta.

Paikkakunta tai maakunta
Hamina
Kouvola
Kotka
Miehikkälä
Pyhtää
Virolahti
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Osaaminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Digitaalinen Pelikirja tarjoaa ammattilaisille yhden alustan, johon on koottu ohjeita ja toimintatapoja organisaatiossa käytössä oleviin digitaalisiin työkaluihin, palveluihin ja järjestelmiin.

Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Aihealueet
Tiedonhallinta
Tietojohtaminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kirjaamisen ja kirjaamisen ohjeistuksen kehittäminen yhtenäiseksi Kymsoten alueella. Tiedonhakuun ammattilaisen portaalin kehittäminen ja jalkauttaminen. 

Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Järjestöt
Kolmas sektori
Hyvinvointialue
Osaaminen
Asiakas- ja palveluohjaus
Ilmiöt
Elinikäinen oppiminen
Sosiaalisen pääoman korostuminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Opiskelijat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Järjestöjen, yhdistysten ja seurakuntien yleishyödyllisen toiminnan kanssa tehtävä yhteistyö on osa jokaisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen työtä.

Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Asiakaslähtöisyys
Asiakas- ja palveluohjaus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Asiakasosallisuus
Ilmiöt
Älykkään teknologian murros
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ammattilaisen työpöytä kokoaa asiakasohjauksen työkalut yhteen ja helpommin käytettäväksi ammattilaisille. Työpöydän avulla helpotetaan ammattilaisen tiedonhakua ja asiakkuuksien hallintaa. 

Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Järjestöt
Kolmas sektori
Hyvinvointialue
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Osallisuus
Ilmiöt
Sosiaalisen pääoman korostuminen
Verkostomainen valta voimistuu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hyvinvointialueen järjestöyhdyshenkilön tehtävänä on huolehtia hyvinvointialueen yleishyödyllisen järjestö- ja seurakuntayhteistyön koordinoimisesta sekä yhteistyöhön liittyvien lakisääteisten velv

Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Hyvinvointialue
Osallisuus
Asiakasosallisuus
Kokemustieto
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kokemustoiminta- ja kehittäjäasiakastoimintamalli sisältää säännöt ja käytännöt sille, miten kokemustoimijoita ja kehittäjäasiakkaita hyödynnetään hyvinvointialueen toiminnassa.