Vieraskielisyys

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Digitaaliset palvelut
Vieraskielisyys
Asiakas- ja palveluohjaus
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Koko väestö
Maahanmuuttajat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ajanvaraukseton digitukipilotti hyvinvointialueen asiakkaille erityisesti vieraskieliset huomioiden.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
Vieraskielisyys
Mielenterveys
Päihteet ja riippuvuudet
Arviointi ja tiedonkeruu
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Nuoret
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Työikäiset
Työttömät
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tässä toimintamallissa on valtakunnallisesti käytössä olevien lomakkeiden saamenkieliset versiot:

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Dialogisuus
Häiriötilanteet ja poikkeusolot
Maahanmuutto
Vieraskielisyys
Viestintä
Ilmiöt
Poikkeusolot
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Maahanmuuttajat
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhteisödialogi osallistaa ihmisiä viestinnän suunnitteluun, toteuttamiseen ja arvioimiseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Maahanmuutto
Vieraskielisyys
Asiakas- ja palveluohjaus
RRP
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Prosessin sujuvoituessa terveydenhuollon resurssit kohdentuvat tarkoituksenmukaisesti ja mahdollisimman moni maahan muuttanut saa tiedon maahantulotarkastuksen mahdollisuudesta ja saatavilla olevis

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Vieraskielisyys
Matalan kynnyksen palvelu
Psykososiaalinen tuki
Hoidontarve
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Maahanmuuttajat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Monikielisen verkkoauttamisen palvelukonsepti vahvistaa mahdollisuuksia vastata monimuotoistuvan asukaskunnan tuen tarpeisiin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pyhäjoki
Aihealueet
Kotoutuminen
Viestintä
Vieraskielisyys
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Monikulttuurisuus
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Sosiaalisen pääoman korostuminen
Kohderyhmä
Koko väestö
Maahanmuuttajat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kielitukivapaaehtoinen on henkilö, joka osaa suomea ja vähintään yhtä muuta kieltä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Sosiaalipalvelut
Vieraskielisyys
Maahanmuutto
Ilmiöt
Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Maahanmuuttajat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kotoutumista tukevaa sosiaalipalvelua tuotetaan eri kanavien kautta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Apuvälineet
Yhteisöllisyys
Vieraskielisyys
Elinikäinen oppiminen
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hankkeen tavoitteena oli saada maahanmuuttajat ja vasta maahan tulleet nuoret kokemaan sirkustoiminnan kautta osallisuuden ja onnistumisen kokemuksia ja oppimaan suomen kieltä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Espoo
Aihealueet
Korona
Häiriötilanteet ja poikkeusolot
Monikulttuurisuus
Vieraskielisyys
Ilmiöt
Poikkeusolot
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Espoon kaupungin tarjoamaa tukea, tiedotusta ja neuvontaa vieraskielisille monella kanavalla: tiedotteet ja puhelinneuvonta 15 kielellä, suorapostitus sekä smartbot-palvelu.