Saamenkieliset mielenterveys- ja päihdetyön lomakkeet.

Tässä toimintamallissa on valtakunnallisesti käytössä olevien lomakkeiden saamenkieliset versiot:

 • BBGS
 • DUDIT
 • OCI-R
 • PDSS-SR
 • PHQ-9
 • SPIN-FIN
 • TSQ
 • BDI-21
 • GAD-7
 • GDS-15

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Saamenkieliset mielenterveys- ja päihdetyön lomakkeet.
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tässä toimintamallissa on valtakunnallisesti käytössä olevien lomakkeiden saamenkieliset versiot:

 • BBGS
 • DUDIT
 • OCI-R
 • PDSS-SR
 • PHQ-9
 • SPIN-FIN
 • TSQ
 • BDI-21
 • GAD-7
 • GDS-15
Toteutuspaikka
Lapin hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Niila Rahko

Luotu

20.11.2023

Viimeksi muokattu

17.06.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Käännetyissä materiaaleissa on kyse valtakunnallisesti käytettävistä asiakkaan vointia kuvaavat mittarit, joita voidaan käyttää voinnin arviointiin ja suunnitteluun. Mittarit ovat myös pohjana diagnostiselle työlle.

Toimintaympäristö **

Käännetty materiaalit ovat valtakunnallisesti käytössä olevia mittareita. Käännöstöiden priorisoinnissa keskeistä ovat olleet materiaalit jotka tulevat suoraan asiakkaan käyttöön ja ovat ammattialisten luettavissa ilman käännösprosessia, lisäksi materiaalit ovat valtakunnallisesti käytettyjä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Saamenkielisten asiakkaiden käyttöön tuleva mittarit, asiakas saa täyttää omalla kielellään (pohjoissaame, inarinsaame, koltansaame) vointia kuvaavia oiremittareita.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Mittari tulevat Lapin hyvinvointialueen käyttöön saamenkielisten asiakkaiden voinnin kartoitukseen ja hoidon suunnitteluun.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Saamenkieliset asiakkaat saavat käyttöön omankielisiä mittareita, kielen huomiointi parantaa asiakaskokemusta ja lisää luottamusta.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Soveltaessa tai halutessasi raakaversioita mittareihin liittyen (visuaalinen muokkaus oman organisaation käyttöön), ota yhteys Lapin hyvinvointialueen saame -kehittämisyksikköön. Mittareiden sisältöä ei tule muuttaa!

Kansikuva
Kuvassa on lueteltuna saamenkielille hankkeessa käännetyt mielenterveys- ja päihdetyön materiaalit, taustalla saamenlippu: Teksti "Tulevaisuuden sote -keskus -hankkeessa saamen kielille käännetyt mielenterveys- ja päihdetyön materiaalit: (BBGS), (DUDIT), (OCI-R), (PDSS-SR), (PHQ-9), (SPIN-FIN),(TSQ), (BDI-21), (GAD-7), GDS-15)

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä