Kattava tieto-, koulutus-, ja harjoituspaketti luovista ja toiminnallisista menetelmistä käytettäväksi koulupäiviin, harrastuksiin ja nuorten ohjaamiseen. Kulttuurin ja liikunnan parhaat käytännöt yhdistettynä. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Höntsä -toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kattava tieto-, koulutus-, ja harjoituspaketti luovista ja toiminnallisista menetelmistä käytettäväksi koulupäiviin, harrastuksiin ja nuorten ohjaamiseen. Kulttuurin ja liikunnan parhaat käytännöt yhdistettynä. 

Toteutuspaikka
Metropolia Ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja), Suomen Nuorisoseurat ry, Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry, Urheiluopisto Kisakeskus, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Juhana Salminen

Luotu

18.05.2021

Viimeksi muokattu

01.10.2021
Ratkaisun perusidea **

Toimintamalli tuo opiskelijoille vapaaehtois- ja harrastustoiminnan monipuolisen maailman osaksi opintoja. Opiskelijat pääsevät omia vahvuuksiaan hyödyntäen tekemään projektin, jonka kautta voi löytää itselle jopa uuden harrastuksen tai suunnan työelämään. Toimintapaikkoja opastamalla myös heille avautuu uudenlaisen vapaaehtoisryhmän kanssa toimimisen mahdollisuudet.

Toimintaympäristö **

Nuorten ohjaamisen käytännöissä on ollut tilaa ja tarvetta uusille luoville ja toiminnallisille menetelmille, joita on otettu käyttöön oppilaitoksissa, harrastusseuroissa ja osana nuorisotalojen toimintaa. Nuorten opinto- ja tulevaisuusohjauksessa tarvitaan luovia menetelmiä, jotka vievät eteenpäin kohti koulutusta ja vahvistavat samalla itsetuntoa ja tulevaisuudenuskoa. Harrastuskentällä tarvitaan lisää mahdollisuuksia omaehtoiseen tekemiseen, samaan aikaan kuin ohjatun harrastamisen pedagogiseen laatuun on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Toimintamallissa yhdistyvät kulttuuri-, ja nuorisotyöllinen ote liikunnan ohjaukseen. Nuorten ohjaamisen ammattilaisten lisäkoulutus toiminnalliseen ja luovaan työotteeseen on yksi askel matkalla osallistavampaan arkeen. Nuorten hyvinvointi lisääntyy kun kouluissa, harrastuksissa ja vapaa-ajalla tarjotaan mahdollisuuksia liikkuvaan ja luovaan oppimiseen ja tekemiseen.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Nuorten ohjaamisen ammattilaisia on koulutettu valtakunnallisesti hankkeessa kehitetyllä kolmella eri koulutuspaketilla, höntsäklubeja eli oppilaitoksissa ja nuorisotaloilla pidettyjä luovia ja toiminnallisia tapahtumia on pidetty säännöllisesti. Näillä on tavoitettu satoja nuoria ja ammattilaisia. Kaikista tapahtumista on kerätty palautetta ja viety toimintaa toiveiden mukaiseen suuntaan. Yksi koulutuskokonaisuus on ollut koko ajan vertaisnuorille pidetty ohjaajakoulutus, jossa nuoret ovat oppineet ohjaustaitoja ja saaneet välineitä ohjata harratuksia suoraan toisilleen. Samoin oppilaitosten opiskelijat ovat saaneet valmiudet jatkaa toimintaa itse. Toimintaa on dokumentoitu ja palautetta kerätty säännöllisesti.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallia levitetään kumppaneiden kautta (oppilaitokset, harrasteseurat, kaupunkiorganisaatiot) niin, että se jäisi elämään rakenteissa esimerkiksi opetussuunnitelmassa olevan kirjauksen tai harrasteseurassa vakiintuneen ohjaajakoulutuksen kautta. Jos tarve on ollut ohjattujen harrasteseurojen pedagogisen osaamisen puute, mallissa koulutusmateriaali on kehitetty harrasteseurojen kanssa yhdessä ja sisällöt jäävät osaksi seuran toimintaa. Näin esimerkiksi jokainen malliin sitoutuneen harrasteseuran ohjaaja saa valmiudet luovien ja liikunnallisten menetelmien käyttämiseen ohjauksessa. Toimintamallin keskiössä oleva kulttuurin ja liikunnan menetelmien yhdistäminen on ohjaamisen liittyvä pedagoginen ote, joka kulkee eteenpäin hankkeessa koulutettujen ammattilaisten mukana. Kentän osaaminen kasvaa ja sitä kautta esimerkiksi hankkeessa kehitetyt harjoitukset voivat vakiintua osaksi ohjaamisen käytäntöjä valtakunnallisesti.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Luova ja liikkuvat koulu- , ja opiskelupäivät ovat kaikkien etu ja esimerkiksi opinto-ohjauksessa käytetyt tulevaisuusharjoitukset ja ammattikortit ovat selventäneet nuorille jatkopolkuja, ja vahvistaneet uskoa omiin mahdollisuuksiin ja kykyihin. Harrasteseurojen puolella esimerkiksi liikuntaharrastusten ohjaajat ovat hyötyneet nuorisotyöllisen otteen koulutuksesta ja pystyvät jatkossa paremmin kohtaamaan lapset ja nuoret omia ryhmiä pitäessään. Liikunnan ja kulttuurin menetelmien yhdistäminen ohjaustyössä on ollut tervetullut lisä tavoitteelliseen ja kilpailulliseen harraste-, ja osin myös koulutuskenttään.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallia pystyy helposti soveltamaan eri kohderyhmille, myös perusopetuksen puolelle kuin korkeakouluun. Jokainen projekti on omanlaisensa ja sen voi tehdä hyvinkin pelkistettynä tai monipuolisena, ryhmän osaamisen huomioiden. Liian montaa samanaikaista, mutta eri aiheisiin liittyvää projektia voi olla haastavaa ohjata. Useita pieniä projekteja voi tehdä, mutta niillä kaikilla olisi hyvä olla jokin yhteinen nimittäjä, esim. kaikki projektit ovat osa verkkovapaaehtoisuutta MLL:n Nuortennettiin tai jokainen projekti tuo osansa johonkin tapahtumaan, esim. palvelutalon toimintapäivään.

Kansikuva
Höntsä-silta eteenpäin -hankkeen logo, joka muistuttaa värikästä graffitia.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis