Meidän projekti! Vapaaehtois- ja harrastustoiminnan projektit osaksi opintoja

Meidän projekti! sisältää vinkkejä ja materiaaleja opiskelijoille, opettajille ja toimintaa järjestävälle taholle. Koulutusmallin avulla voi viedä läpi kurssin, jonka aikana tutustutaan vapaaehtois- ja harrastustoimintaan ja tehdään oma projekti.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Meidän projekti! Vapaaehtois- ja harrastustoiminnan projektit osaksi opintoja
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Meidän projekti! sisältää vinkkejä ja materiaaleja opiskelijoille, opettajille ja toimintaa järjestävälle taholle. Koulutusmallin avulla voi viedä läpi kurssin, jonka aikana tutustutaan vapaaehtois- ja harrastustoimintaan ja tehdään oma projekti.

Toteutuspaikka
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry (päätoteuttaja), Nuorten Akatemia ry
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Juhana Salminen

Luotu

11.05.2021

Viimeksi muokattu

04.10.2021
Ratkaisun perusidea **

Toimintamalli tuo opiskelijoille vapaaehtois- ja harrastustoiminnan monipuolisen maailman osaksi opintoja. Opiskelijat pääsevät omia vahvuuksiaan hyödyntäen tekemään projektin, jonka kautta voi löytää itselle jopa uuden harrastuksen tai suunnan työelämään. Toimintapaikkoja opastamalla myös heille avautuu uudenlaisen vapaaehtoisryhmän kanssa toimimisen mahdollisuudet.

Toimintaympäristö **

Nuorilla ei välttämättä ole työkokemusta, vapaaehtoistehtäviä tai harrastuksia, joissa olisi päässyt tekemään tiiminä projekteja. Toimintaan osallistuvat nuoret saavat toteutuvissa projekteissa kokemuksia siitä, että omalla tekemisellä on merkitystä ja että omalla toiminnallaan voi yhdessä muiden kanssa vaikuttaa oman lähiympäristön ihmisten hyvinvointiin. Verkossa tehtävä vapaaehtoistoiminta mahdollistaa auttamisen ja osallisuuden kokemukset myös niille nuorille, jotka eivät koe kasvokkaista yhteisöllisyyttä omakseen tai senhetkinen maailmantilanne ei sitä mahdollista. Lisäksi nuoret löytävät toiminnasta heitä kiinnostavia tapoja toimia ja uusia kiinnostuksen kohteita. Pitkällä aikavälillä toiminnan on tarkoitus vahvistaa juuri niiden nuorten opiskeluvalmiuksia ja -motivaatiota, joille on taustansa tai muun syyn takia kertynyt riskitekijöitä opintojen keskeyttämiseen tai sosiaaliseen syrjäytymiseen.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Hankkeen kohderyhmänä ovat olleet toisen asteen opiskelijat. Erityisesti hankkeessa on haluttu huomioida VALMA-opiskelijat. Hankkeessa on kohdattu 17 erilaista VALMA-ryhmää sekä lisäksi tutkinto-opiskelijoiden (3) ja kymppiluokkalaisten (1) ryhmiä. Ryhmien kautta on kohdattu kymmeniä erilaisia vapaaehtois- ja harrastustoimintapaikkoja ja niiden toimijoita. Yhtenä mahdollisuutena on tarjottu myös verkkovapaaehtoistyötä. Kurssin toteutuksessa on kiinnitetty erityisesti huomiota opiskelijoiden omiin vaikuttamismahdollisuuksiin ja huomioitu heidän omat vahvuutensa ja kiinnostuksenkohteensa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Meidän projekti innosti monia oppilaitoksia ottamaan vapaaehtoistoiminnan osaksi opetusta. Toimintamallin käyttö ja sen hyödyntäminen valmiista mallista on koettu helpoksi. Haasteeksi on osoittautunut eri toimintapaikkojen kanssa toimiminen. Toimintapaikkojen kartoittamiseen kuluu helposti paljon aikaa ja sitä ei pysty usein jättämään vain opiskelijoiden vastuulle. Lisäksi toimintapaikkojen etsiminen voi olla hitaampaa, kuin kurssilla eteneminen.

Järjestimme keväällä 2021 maksuttomia verkkokoulutuksia kaikille halukkaille (toisen asteen) oppilaitoksille, jotta saimme toimintamallin levitettyä nopeasti ja kohdennetusti juuri kyseiselle toimijalle sekä samalla kokoamme halukkaille valmiin listan alueen toimintapaikoista, joista voi lähteä liikkeelle kurssia suunnitellessa. Tämän lisäksi opiskelijat pystyvät halutessaan tuomaan esille tietämiään toimintapaikkoja, kuten omia harrastuspaikkoja.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Etäkursseilla opettajat ovat huomanneet, että opiskelijat sitoutuvat tekemään töitä etänä, kun tehtävä on mielekästä. Hankkeessa on myös tuettu niitä opettajia käyttämään etäyhteyksiä, joista etäyhteyden pito opiskelijoihin ei ole tuntunut luontevalta. Nuortennettiin opiskelijat ovat voineet tuottaa oikeaa materiaalia, sen sijaan että “leikittäisiin” projektityöskentelyä, se on ollut monelle tärkeää. Oman tuotoksen on voinut nähdä netissä julkaistuna ja opiskelija on saanut vahvemmin sen tunteen, että muut nuoret voivat saada vertaistukea opiskelijan tuottamasta materiaalista.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallia pystyy helposti soveltamaan eri kohderyhmille, myös perusopetuksen puolelle kuin korkeakouluun. Jokainen projekti on omanlaisensa ja sen voi tehdä hyvinkin pelkistettynä tai monipuolisena, ryhmän osaamisen huomioiden. Liian montaa samanaikaista, mutta eri aiheisiin liittyvää projektia voi olla haastavaa ohjata. Useita pieniä projekteja voi tehdä, mutta niillä kaikilla olisi hyvä olla jokin yhteinen nimittäjä, esim. kaikki projektit ovat osa verkkovapaaehtoisuutta MLL:n Nuortennettiin tai jokainen projekti tuo osansa johonkin tapahtumaan, esim. palvelutalon toimintapäivään.

Kansikuva
Pöydällä Meidän projektin riikinkukkojuliste, jota nuori täydentää kynällä.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Ready