Terveysaseman vastaanottojen kiireellinen virtausmalli Kymenlaakson hyvinvointialueella

Asiakkaan terveysasematasoinen kiireellinen hoito järjestyy etävastaanotolla tai sote-keskuksessa kiireellisen hoidon tiimin toimesta. Asiakas saa tarvitsemansa avun yhdellä käynnillä ammattilaisten yhteistyönä, terveysasemalla tai kotisohvalla.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Terveysaseman vastaanottojen kiireellinen virtausmalli Kymenlaakson hyvinvointialueella
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakkaan terveysasematasoinen kiireellinen hoito järjestyy etävastaanotolla tai sote-keskuksessa kiireellisen hoidon tiimin toimesta. Asiakas saa tarvitsemansa avun yhdellä käynnillä ammattilaisten yhteistyönä, terveysasemalla tai kotisohvalla.

Toteutuspaikka
Kymenlaakson hyvinvointialueen vastaanottopalvelut
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Julia Koppinen

Luotu

13.10.2022

Viimeksi muokattu

21.03.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Terveysasematason kiireellisen hoidon kriteerit yhtenäistettiin Hyvinvointialueella ja kiireaikojen käyttämistä kohdennettiin oikeammin. Terveysaseman kiireelliselle vastaanotolle ohjataan asiakas, jolla on 24 h sisällä terveysasematasoista kliinistä arviota, tutkimusta tai hoidon aloitusta edellyttävä oire tai vaiva. Ajanvarauksen tulee toteutua 24 h sisällä hoidontarpeen arviosta. Päivystyksellisissä tilanteissa asiakas ohjataan päivystykseen. Hoidon tarpeen arvion tulee perustua kiiretiimiin ohjatessa STM:n kiireellisen hoidon kriteeristöön ja kohtaan: Hoidetaan päivystyksenä 24 tunnin sisällä, mutta ei yöllä.  

STM: Aikuisten valtakunnalliset yhtenäiset kiireellisen hoidon kriteerit 

STM: Lasten valtakunnalliset yhtenäiset kiireellisen hoidon kriteerit 

Ensilinja ohjaa etänä hoidettavissa olevat terveysasematasoiset asiakkaat lääkärin etävastaanotolle sekä hyödyntää esim ensilinjan lääkkeenmääräämishoitajia VTI-tilanteissa.  Kun asiakas tarvitsee kliinistä hoitoa tai arviota saavutaan terveysaseman kiireelliselle vastaanotolle ajanvarauksella. Ajanvarausoikeuden voi asiakas saada myös Omaolon oirearvion kautta. Kiireellisen tiimin sairaanhoitajat ja -lääkärit ottavat asiakkaat vastaan samalta kiireellisen tiimin kirjalta.  Aseman kiireellisen hoidon tiimi arvioi hoidon tarpeen arvioinnin perusteella kunkin asiakkaan kohdalla, millaisesta avusta ja kenen ammattilaisen toimista asiakas eniten hyötyy.  Tarvittaessa asiakas ohjataan ennen kiireelliselle ajalle saapumista laboratorio- tai kuvantamistutkimuksiin. 

Kiiretiimien ajanvarauskirjalla on aikoja lyhyillä aikaporrastuksilla useamman ammattilaisen hoitaessa kirjaa. Alueen eri terveysasemat ovat itse suunnitelleet resurssin joka kiiretiimiin kiinnitetään ja miten ajat porrastetaan. 

Toimintaympäristö **

Kymenlaakson hyvinvointialueen tehtävänä on järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut noin 162 000 Kymenlaaksolaiselle asukkaalle.  Maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti. Olemme toimineet sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymänä vuodesta 2019.

Tuotamme Kymenlaaksossa perusterveydenhuollon vastaanottotoimintaa omana palvelutuotantona 12 terveysasemalla. Yksi terveysasemistamme on ulkoistettu yksityiselle palveluntuottajalle. Terveysasemien keskitetty asiakasohjaus aloitti toimintansa 1/22. Palvelun tuottaa Kaiku 24 Oy. Terveysasematoimintojen kehittämistoimenpiteiden tavoitteena on parantaa palveluiden saatavuutta, oikea-aikaisuutta, jatkuvuutta, palvelutarpeen kasvun ennaltaehkäisyä, ennakointia, palveluiden laatua, vaikuttavuutta, monialaisuutta sekä palveluiden yhteentoimivuutta. Uudistuvilla prosesseillamme pyrimme vauhdittamaan hoitoon pääsyä ja hoitotakuun toteutumista sekä varmistamaan palveluihin pääsyn yhdellä yhteydenotolla. Pyrimme jalkauttamaan strategiaamme, kehittämään uusia toimintamalleja, dokumentoimaan ja jakamaan tietoa, parantamaan yhteistyötä ja eri rajapintojen toimivuutta sekä tuomaan entistä vahvemmin uusia digitaalisia ratkaisuja osaksi toimintaamme.

Hyvinvointialueen tavoitteena on toteuttaa tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille. Talouden tasapainoa haetaan uudistumisen kautta. Palveluiden kustannusten kasvua tulee hillitä, sillä valtionrahoitus ei kata palveluiden nykyisiä kustannuksia. Painotamme vahvasti etä- ja digipalveluita, parannamme ennaltaehkäisevien ja peruspalveluiden saatavuutta ja toimimme palveluita yhteensovittaen.  Pyrimme vahvistamaan työhyvinvointia edistäviä tekijöitä ja henkilöstömme on mukana työn ja työyhteisön kehittämisessä.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kiiretiimeissä on hyvinvointialueella hoidettu yhteensä 24581 asiakasta.   Läpimenoajat ovat keskimääräisesti olleet asiakkailla hyviä, keskiarvo neljän eri alueen terveysasemalla vaihtelu 9minuutista- 20 minuuttiin puolen vuoden seurantajaksolla. Palveluajat  vaihtelivat 17- 23 minuutin välillä.

Henkilöstölle tehdyn kyselyn perusteella 85% vastaajista (N=80) koki kiiretiimin työn ja toiminnan myönteisenä. 

Kansikuva
Tiimityö

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä