Terveyden edistäminen

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Opiskeluterveydenhuolto
Terveyden edistäminen
RRP
Digitaaliset palvelut
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Opiskelijat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena lisätä digitaalisten  palveluiden käyttöä opiskeluterveydenhuollossa hyödyntämällä Omaolon opiskeluterveydenhuollon esitietolomaketta. 

Themes
Ikääntyminen
Terveyden edistäminen
Yhteiskehittäminen
Blogikirjoitus
Ingress

Etelä-Karjalan kaatumisen ehkäisy -toimintamalli voitti vuoden 2023 TerveSos -palkintokisan yleisöäänestyksen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Mielenterveys
Perhekeskus
Terveyden edistäminen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Digitaaliset palvelut
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Opiskelijat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mielenterveys- ja päihdeongelmien ennaltaehkäisyn ja varhaisen tuen osaamista vahvistetaan perhekeskustoimijoiden parissa lisäämällä tietoa psyykkistä hyvinvointia lisäävistä arjen toimintatavoista

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Aihealueet
Perusterveydenhuolto
Aikuissosiaalityö
Mielenterveyspalvelut
Terveyden edistäminen
Päihdepalvelut
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Nuoret aikuiset
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pilotissa terveydenhuollon ammattilainen jalkautuu aikuissosiaalityön yksiköihin tapaamaan sosiaalihuollon asiakkaita, joilla on terveyshaasteita.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Terveyden edistäminen
Perusterveydenhuolto
Ehkäisevä työ
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Aikuisneuvolan tarkoituksena on aikuisväestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä sairauksien ennaltaehkäiseminen ja varhainen tunnistaminen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Satakunta
Aihealueet
Etäpalvelu
Äitiys- ja lastenpalvelut
Digitaaliset palvelut
Terveyden edistäminen
Saatavuus
Ilmiöt
Teknologia sulautuu kaikkeen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Imetyspoliklinikan videovälitteisen etävastaanottotoiminnan käynnistämisen tavoitteena oli laajentaa ja nykyaikaistaa imetyspoliklinikan palveluja, sekä parantaa imetysohjauspalveluiden tasapuolist

Themes
Hyvinvointi
Liikunta
Terveyden edistäminen
Blogikirjoitus
Ingress

Luova työote ja kohtaamisten laatuun panostaminen ovat hyvinvointityön resurssitehokkuuteen satsaamista.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Matalan kynnyksen palvelu
Perusterveydenhuolto
Terveyden edistäminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Luomitarkastustoiminta Pohjanmaan syöpäyhdistyksen ja perusterveydenhuollon vastaanottopalveluiden yhteistyönä. Asukkaille matalan kynnyksen mahdollisuus luomi-/ihomuutostarkastuskäynnille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Suun terveydenhuolto
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Terveyden edistäminen
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Suun terveydenhuollon systeemisen tuen tarpeen tunnistamisen, yhteistyö ja terveyden edistämisen malli

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kotka
Aihealueet
Suun terveydenhuolto
Hoitotakuu
Terveyden edistäminen
Yhteistyö
Tiimityö
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asetuksen (338/2011) mukaisten määräaikaistarkastusten toteuttamiseen kehitetty toimintamalli pilotoidaan Kotkassa.