Terveyden edistäminen

Suodata hakutuloksia
Themes
Hyvinvointi
Liikunta
Terveyden edistäminen
Blogikirjoitus
Ingress

Luova työote ja kohtaamisten laatuun panostaminen ovat hyvinvointityön resurssitehokkuuteen satsaamista.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Suun terveydenhuolto
Monialaisuus
Yhteistyö
Ennaltaehkäisy
Terveyden edistäminen
Ilmiöt
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin tarkoitus on tunnistaa anestesiahammashoidon tarpeessa olevien lasten ja perheiden monialainen tuen tarve systeemisellä työotteella ja motivoivan haastattelun menetellä sekä integtoi

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kotka
Aihealueet
Suun terveydenhuolto
Hoitotakuu
Terveyden edistäminen
Yhteistyö
Tiimityö
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asetuksen (338/2011) mukaisten määräaikaistarkastusten toteuttamiseen kehitetty toimintamalli pilotoidaan Kotkassa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Terveyden edistäminen
Perusterveydenhuolto
Digitaaliset palvelut
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Nuoret aikuiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Omaolon terveys- ja hyvinvointitarkastusten sekä hyvinvointivalmennusten hyödyntäminen osana hyvinvointivalmentajien elintapaohjausta sekä kymenlaaksolaisten riskipotilaiden varhaiseen tunnistamise

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kotka
Aihealueet
Suun terveydenhuolto
Hoitotakuu
Terveyden edistäminen
Yhteistyö
Tiimityö
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asetuksen (338/2011) mukaisten määräaikaistarkastusten toteuttamiseen kehitetään uusi toimintamalli.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjala
Aihealueet
Suun terveydenhuolto
Terveyden edistäminen
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Alle kouluikäisille ja kouluikäisille toteutettava suun omahoidon neuvonnan ja omahoidon kehityksen seurannan malli

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus muuttaa suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Vaikuttavuus
Kustannusvaikuttavuus
Terveyden edistäminen
Ilmiöt
Teknologia sulautuu kaikkeen
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kuvioissa avattu, mistä se sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisen palvelutuotannon vaikuttavuus tulee. Digitaalisuus tuo vaikuttavuutta myös hoivapalveluihin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Terveyden edistäminen
Päihteet ja riippuvuudet
Elintavat
Äitiys- ja lastenpalvelut
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Verkkoauttamisen hanke raskautta suunnittelevien, vauvaa odottavien sekä pikkulasten vanhempien tupakoinnin lopettamisen tukemiseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Mielenterveys
Kuntalaiset
Hyvinvointi
Terveyden edistäminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hyvän mielen kunta -tarkistuslista tukee ja kannustaa kuntia vahvistamaan asukkaiden mielenterveyttä osana kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä.