Terveydenhuolto

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Lääkehuolto
Terveydenhuolto
Sosiaaliala
Potilasturvallisuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallia toteuttaa työryhmä, joka edistää moniammatillista yhteistyötä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten lääkehoidon osaamista, erityisesti luotettavista lääkeinformaation läh

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Lääkehuolto
Terveydenhuolto
Sosiaaliala
Potilasturvallisuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin alle on koottu Kansallisen Lääkeinformaatioverkoston työryhmä, joka edistää luotettavan lääkeinformaation saavutettavuutta ja hyödynnettävyyttä lääkkeiden käyttäjien arjessa ja sosia

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Lääkehuolto
Terveydenhuolto
Sosiaaliala
Potilasturvallisuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työryhmä edistää lääkkeen käyttäjien järkevän lääkehoidon toteutumista esimerkiksi luotettavan lääkeinformaation avulla, huomioiden vähemmistöt ja erityisryhmät.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Lääkehuolto
Terveydenhuolto
Sosiaaliala
Potilasturvallisuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kansallisen lääkeinformaatioverkoston työryhmä, joka viestii lääkityslistan ylläpidon merkityksestä sekä tukee valtakunnallisen lääkityslistan kehitystyötä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kaarina
Aihealueet
Pitkäaikaistyöttömyys
Mielenterveys
Terveydenhuolto
Sosiaalipalvelut
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Paljon palveluita tarvitsevat
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työkyky-työryhmän ajatus on parantaa tapaa, millä pitkäaikaistyöttömien heikentynyttä toimintakykyä tunnistetaan ja kuinka voidaan yhdessä tehdä työ- ja toimintakyvyn selvittelyä asiakkaan asioiden

Themes
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Sosiaalipalvelut
Terveydenhuolto
Valtionavustus
Yhteiskehittäminen
Blogikirjoitus
Ingress

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten käytännön kehittämistyö on parhaillaan käynnistymässä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Mikkeli
Aihealueet
Terveydenhuolto
Moniammatillisuus
Omaishoito
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Omaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Malli on luotu terveydenhuollon yksiköihin, joista kotiutetaan potilaita omaishoitajien vastuulle, omaishoitotilanteiden varhaisen tunnistamisen ja ohjaamisen tueksi.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomi
Aihealueet
Terveyden edistäminen
Terveydenhuolto
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhteistoiminta-alueella järjestetään kausi-influenssarokotukset keskitetysti ja "mobiilisti" kirjastoautossa. Uudella toimintamallilla tavoitellaan mm.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Terveydenhuolto
Pitkäaikaistyöttömyys
Työttömyys
Asiakas- ja palveluohjaus
Terveyden edistäminen
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Palveluohjaajat, terveydenhoitaja ja sosiaalityöntekijä, jalkautuvat matalan kynnyksen toimipaikkoihin jakamaan tietoa työttömien terveystarkastuksista, sosiaali- ja terveyspalveluista ja etuuksist