Terveydenhuolto

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Monialaisuus
Yhteistyö
Integraatio
Sosiaaliala
Terveydenhuolto
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Monialaisen yhteistyön tavoitteena oli kehittää monialaisen työn toimintamalli sosiaali- ja terveydenhuollon välille, selkeyttää yhteydenottoväyliä ja mahdollistaa asiakkaan tarvitsemien ammattilai

Themes
Ennakointi ja tulevaisuustyö
Sosiaaliala
Terveydenhuolto
Yhteiskehittäminen
Basic page
Ingress

Innovaatio- ja strategiaverkosto on kerännyt heikkoja signaaleja ja työstänyt niiden pohjalta tulevaisuustarinoita sosiaali- ja terveydenhuollon kontekstiin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuu
Aihealueet
Ikääntyminen
Hoidontarve
Ennaltaehkäisy
Vastaanotto
Terveydenhuolto
Ilmiöt
Väestörakenne muutoksessa
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhteistyössä iäkkäiden kehittäjäasiakkaiden ja Helposti Lähelläsi -hanketoimijoiden kanssa kehitetään HELLÄ:ssä luotuja toimintamalleja suun terveydenhuollon, kuntoutuksen, pth vastaanoton sekä mie

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Lääkehoidon päivä on lääkkeiden käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteinen valtakunnallinen teemapäivä, jota on vietetty vuosittain vuodesta 2012 lähtien. Tavoitteena on rohkais

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomi
Aihealueet
Sijaishuolto
Terveydenhuolto
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on luoda maakunnallinen malli lakisääteisiin terveystarkastuksiin, jotka tehdään silloin kun lapsi sijoitetaan kodin ulkopuolelle.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Kestävän kasvun Kainuu II -hankkeella vastataan pandemian aikana syntyneeseen hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelan purkamiseen sekä edistetään hoitoon pääsyä perustasolla.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Ammatillinen koulutus
Moniammatillisuus
Hyvinvointiteknologia
Terveydenhuolto
Digitaaliset palvelut
Ilmiöt
Robotisaatio ja tekoäly
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Opiskelijat
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

DigiNet ao koulutuksen verkosto tuo yhteen digitaaliseen terveyteen ja hyvinvointiin liittyen ammatillisten oppilaitosten toimijoita oppimaan, jakamaan tietoa ja keskustelemaan aihealueen TKIO-toim

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Ammattikorkeakoulu
Digitaaliset palvelut
Hyvinvointiteknologia
Terveydenhuolto
Ilmiöt
Robotisaatio ja tekoäly
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Opiskelijat
Organisaatiot
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

DigiNet AMK verkosto tuo yhteen digitaaliseen terveyteen ja hyvinvointiin liittyen ammattikorkeakoulujen toimijoita.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Tiede ja tutkimus
Digitaaliset palvelut
Hyvinvointiteknologia
Terveydenhuolto
Ilmiöt
Robotisaatio ja tekoäly
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Opiskelijat
Organisaatiot
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

DigiNet YO verkosto tuo yhteen digitaaliseen terveyteen ja hyvinvointiin liittyen tutkijoita ja muita yliopistojen toimijoita.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Pääministeri Sanna Marinin hallitus on käynnistänyt sote-uudistuksen valmistelun. Määrärahasta jaettiin alueille kesällä 2020 valtionavustuksina voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvaan vapaaeht