Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Demokratia
Kansalaistoiminta
Osallisuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Nuoret
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Valta käyttää meitä, kunnes alamme käyttää sitä. Jokainen voi vallata yhteiskunnallisen tilansa takaisin. Valtaajissa tehdään pieni vaikuttamisteko ja jätetään myönteinen jälki ympäristöön.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Kokemusasiantuntijuus
Osallisuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kokemusasiantuntijatoiminnassa koulutetaan kokemusasiantuntijoita, välitetään heille työtehtäviä ja tarjotaan tukea sekä ylläpidetään verkostoja.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Tampere
Aihealueet
Monikulttuurisuus
Ennaltaehkäisy
Osallisuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Perheet
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kototori on monitoimijainen matalan kynnyksen kohtaamispaikka ja neuvontapiste, josta kotoutumisensa alkuvaiheessa oleva maahanmuuttaja saa neuvontaa ja ohjausta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Mikkeli
Aihealueet
Työllisyys
Vanhustenhuolto
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Piristyspartioryhmään palkataan nuoria tuottamaan itsenäisenä ryhmänä toimintaa ja virkistystä ikäihmisten asumispalveluihin ja kotihoitoon.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Mielenterveys
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vakava ja pitkään kestänyt kiusaaminen voi olla este suoriutua ja pärjätä elämässä. Hoito-ohjelma/ryhmän ja sovellustyökalun avulla kokemusta pääsee käsittelemään.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Kokemusasiantuntijuus
Lastensuojelu
Osallisuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

YouTube-videot ovat toimiva väline tavoittaa niitä ihmisiä, joita ei välttämättä kasvotusten kohdata.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Toimintakyky
Terveyden edistäminen
Kuntoutus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Käyttäjiensä kanssa kehitetty Muistipuisto (www.muistipuisto.fi) on helppokäyttöinen ja innostava digitaalinen palvelu, jossa aivoterveyttä ja toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä tieto, toiminta j

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Mikkeli
Aihealueet
Kotihoito
Arviointi
Viestintä
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toiminnalla pyritään edistämään rationaalista lääkehoitoa ja luoda yksilölle kohdennettuja lääkehoidon kokonaisuuksia moniammatillisen tiimin voimin kustannustehokkaasti ja vaivatta asiakkaalle.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Vaikuttavuus
Toimintakyky
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

LivingSkills motivoi asiakkaan muutokseen sekä voimavarojen ja taitojen vahvistamiseen sotepalveluissa. Osallisuus on toiminnan keskiössä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Turku
Aihealueet
Turvallisuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Turvallisuuden lisääminen ja konfliktitilanteiden vähentäminen vaativahoitoisten nuorten parissa, joilla on vakavaa väkivaltaisuutta, käytöshäiriö- ja päihdeoireilua sijaishuollossa.