Sosiaalisten ja terveydellisten palvelutarpeiden tunnistaminen vastaanotolla

Tunnistetaan sosiaali-ja terveydenhuollon vastaanotoilla asiakkaiden sosiaaliset sekä terveydelliset palvelutarpeet, jotta asiakas saa tarvitsemansa tuen ja hoidon varhaisessa vaiheessa. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Sosiaalisten ja terveydellisten palvelutarpeiden tunnistaminen vastaanotolla
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tunnistetaan sosiaali-ja terveydenhuollon vastaanotoilla asiakkaiden sosiaaliset sekä terveydelliset palvelutarpeet, jotta asiakas saa tarvitsemansa tuen ja hoidon varhaisessa vaiheessa. 

Toteutuspaikka
Kuopion terveyskeskus ja aikuissosiaalityö
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savo
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

12.05.2021

Viimeksi muokattu

19.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Toimintamallin tavoitteena on tunnistaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden palvelutarpeiden yhdyspinnat ja palvelut, hyvät toimintakäytännöt sekä henkilöstön osaamistarpeet. 

Toimintaympäristö **

Tämä toimintamalli on osa Tulevaisuuden sotekeskus-ohjelman toimenpiteitä Pohjois-Savossa. Sosiaalisten ja terveydellisten palvelutarpeiden tunnistaminen vastaanotolla -toimintamallia kehitettiin yhteistyössä terveyskeskuksen ja aikuissosiaalityön ammattilaisten kanssa, sekä Savonian AMK:n  sosionomiopiskelijoiden opinnäytetyön muodossa. Toimintamallin tavoitteena on tunnistaa palvelutarpeiden yhdyspinnat ja palvelut, hyvät toimintakäytännöt sekä henkilöstön osaamistarpeet.  Tunnistamalla ammattilaisten osaamistarpeet, voidaan saatuja tuloksia hyödyntää Pohjois-Savon hyvinvointialueen toiminnan ja koulutuksen suunnittelussa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Työikäiset asiakkaat, jotka asioivat terveysasemalla tai aikuissosiaalityössä.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Sosiaalisten ja terveydellisten palvelutarpeiden tunnistaminen vastaanotolla vaatii toisten ammattilaisten työn tutuksi tekemistä. Tämän toteutuminen vaatii johdon tukea, jotta mahdollista jalkautumista tai muuta tutustumista päästään toteuttamaan eri alojen välillä. Palvelutarpeen tunnistamisen tukena voidaan käyttää erilaisia ohjelmia, kuten esimerkiksi asiakkuuksien segmentointiin tarkoitettu DigiFinland Oy:n Omasuuntima -palvelu, johon tehdään asiakkaan ja ammattilaisen kanssa yhteistyössä arviointi asiakkaan tai potilaan asiakkuuden tasosta ja mahdollisesta hoitopolusta. Monialaista yhteistyötä tarvitaan monesti kattavan palvelutarpeen tunnistamisen takaamiseksi, esimerkiksi monialaisen tiimin tai konsultaatioiden kautta.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset tarvitsevat usein monialaista tukea kattavan palvelutarpeen tunnistamisen toteuttamiseksi. Tämä vaatii toisen ammattilaisen työn tutuksi tekemistä, jotta voidaan madaltaa kynnystä toisen ammattilaisen konsultoimiseksi. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Jotta voidaan tunnistaa palvelutarpeiden yhdyspinnat ja palvelut, tulee ammattilaisten tuntea toistensa työnkuvat, mikä vaatii toisen ammattilaisen tekemään työhön tutustumista. Hyvien toimintakäytäntöjen luominen ja vakiinnuttaminen vaatii sitoutumista sekä johdolta, että käytännöntyöntekijöiltä, mutta myös yhteistä tahtotilaa muuttaa totuttuja käytänteitä. Henkilöstön osaamistarpeet voivat olla hyvinkin vaihtelevia, minkä vuoksi tulisikin madaltaa kynnystä monialaiseen yhteistyöhön, joko konsultoimalla toisen alan asiantuntijaa, tai kokoamalla monialaisen tiimin asiakkaan / potilaan tilanteen niin vaatiessa.

Kansikuva
Posote20 hankkeen logo

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä