Ensihoidolla on selkeä ohjeistus ja riittävästi osaamista kotisaattohoitopotilaiden tutkimisesta ja hoidosta kotona. Turhia tutkimuksia, hoitoja sekä siirtoja päivystykseen ja osastoille vältetään. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Ensihoidon saattohoitoprotokolla Keski-Suomessa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ensihoidolla on selkeä ohjeistus ja riittävästi osaamista kotisaattohoitopotilaiden tutkimisesta ja hoidosta kotona. Turhia tutkimuksia, hoitoja sekä siirtoja päivystykseen ja osastoille vältetään. 

Toteutuspaikka
Keski-Suomen hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomi
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Mari Rantamäki

Luotu

20.05.2021

Viimeksi muokattu

03.07.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Kotisaattohoitopotilaiden yllättävissä tilanteissa ensihoito tekee tarkoituksenmukaiset toimenpiteet kotona siten, että turhia tutkimuksia, hoitoja ja siirtoja päivystykseen vältetään. Jos jatkohoito kotona ei onnistu, potilas siirretään ennalta sovitulle lupapaikalle. 

Toimintaympäristö **

Keski-Suomessa palveluiden rakenteet ja välimatkat palveluihin vaihtelevat paljon. Asukkaat ovat eri arvoisessa asemassa elämän loppuvaiheen hoidon suhteen. Osassa kunnista kotisaattohoitoa pystytään toteuttamaan hyvin ja osassa tähän on heikot mahdollisuudet. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **
  • Kotisaattohoidossa olevat potilaat
  • Asiakaskokemuksia on kerätty ammattilaisten saamasta palautteesta sekä kotisaattohoitoon osallistuneilta läheisiltä
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kaikki ensihoidon ammattilaiset koulutetaan ja yhteistyökumppaneita tiedotetaan toimintamallista etukäteen ja toiminnan alkaessa. Toimintamallin juurruttaminen vaatii alueiden ammattilaisten (osastot, kotihoito, asumispalvelut) kanssa kotisaattohoidon prosessin läpikäymistä, sen vahvistamista ja selkeyttämistä sekä ensihoidon saattohoitoprotokollasta tiedottamista. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **
  • Ensihoidon saattohoitoprotokollan malli on selkeä ja se sujuvoittaa ammattilaisten välistä työnjakoa.
  • Monella alueella ei ollut valmiutta toteuttaa kotisaattohoitoja, koska prosessit, toimintamallit ja työnjakoon liittyvät asiat olivat epäselviä. Ensihoidon saattohoitoprotokollasta saatiin vain vähän kokemuksia. 
  • Tahtotila kotisaattohoitojen toteuttamiseksi on vahva ja kehittämistyö jatkuu, joten odotettavissa on, että protokollan hyödyntäminen lisääntyy kotisairaalatoiminnan vahvistuessa
  • Vähäisestä käyttökokemuksesta huolimatta toiminta jatkuu osana ensihoidon normaalia toimintaa, koska toimintamallin hyödyt potilaalle ja eri toimijoille ovat selkeät.
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallia jalkauttaessa kannattaa huolehtia siitä, että kotisaattohoitoon liittyvät prosessit ja työnjako ovat selkeät. Jalkauttaminen kannattaa kohdentaa suoraan ja laajasti alueen ammattilaisiin. Esihenkilöiden ja yksittäisten vastuuhenkilöiden kautta tieto ei leviä riittävän laajalle. 

Kansikuva
Kaksi ihmistä pitävät toisiaan kädestä kiinni.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis