Hyvinvointiresepti sisältää osallistujan luonto-, taide- ja kulttuurilähtöisessä toiminnassa oppimia/havaitsemia keinoja oman hyvinvoinnin edistämiseen. Se tukee osallistujaa muutoksessa kohti mielekkäämpää arkea.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Hyvinvointiresepti
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hyvinvointiresepti sisältää osallistujan luonto-, taide- ja kulttuurilähtöisessä toiminnassa oppimia/havaitsemia keinoja oman hyvinvoinnin edistämiseen. Se tukee osallistujaa muutoksessa kohti mielekkäämpää arkea.

Toteutuspaikka
LUMI Luonnollinen, luova minä - Polkuja hyvinvointiin -hanke (ESR+)
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kuusamo
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Sanna Niikkonen

Luotu

25.04.2024

Viimeksi muokattu

08.05.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Henkilön osallistuttua luonto-, kulttuuri- ja taidelähtöiseen yksilö- tai ryhmätoimintaan hänen kanssaan laaditaan Hyvinvointiresepti. Se sisältää niitä toiminnassa koettuja menetelmiä ja aktiviteetteja, joiden osallistuja on todennut olevan itselleen merkityksellisiä ja edistäneen hänen henkistä, psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia. Tavoitteena on, että osallistuja voi toiminnan jälkeen palauttaa mieleensä luonnosta, taiteesta ja kulttuurista löytämänsä voimavarat ja juurruttaa ne arkeen. 

Osallistujille voidaan määrätä ”lääkkeeksi” monipuolisesti erilaista luovaa ja luontotoimintaa kuten luonnossa liikkumista ja oleilua, villasukkaretkeilyä, lähiluontoretkiä lapsen kanssa, riippumattoilua, uintia, läsnäolo- ja hengitysharjoituksia, taidenäyttelykäyntejä, kirjoitus- ja taideharjoitteita tai harrastekursseja. Lääkkeinä voidaan hyödyntää myös erilaisia maksuttomia palveluita kuten kansallinen Omaolo-digipalvelu.

Toimintaympäristö **

Hyvinvointireseptiä voi soveltaa asiakasohjauksessa kaikessa toiminnassa, jossa tuetaan ihmistä muutoksessa. 

Hyvinvointiresepti on helposti toteutettava, kuluton tapa tukea ihmistä kohti omannäköistä, hyvinvoivaa arkea. Tärkeintä on, että osallistuja on mukana reseptin kirjoitustilanteessa, ja että hänen omat havaintonsa otetaan osaksi prosessia. Osallistujan kanssa on hyvä sopia jatkotapaaminen toiminnan jatkuvuuden tukemiseksi.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Hyvinvointiresepti on kannustin. Se tuo näkyväksi luonto-, kulttuuri- ja taidelähtöisessä toiminnassa havaitut vaikutukset ja auttaa osallistujaa arvioimaan kokemuksiaan: mikä tuottaa minulle hyvinvointia, mikä auttaa jaksamaan? Tuomalla näitä asioita elämäänsä osallistuja voi itse vaikuttaa siihen, miltä oma arki näyttää. Hänen asemansa muuttuu toiminnan kohteesta itsenäiseksi toimijaksi, joka saa ja osaa itse arvioida, mikä on itselle hyväksi. 

“Lääkäreiden pitäis tehdä tuollaisia reseptejä eikä vain lääkkeitä määrätä.” LUMI-osallistuja

LUMI-hankkeen kohderyhmää ovat henkilöt, jotka ovat syystä tai toisesta integroituneet heikosti työelämään. Osallistujat ovat aktiivisesti ja avoimesti osallistuneet reseptiin kirjoitettujen menetelmien/toimintojen pohtimiseen. Yhdessä kirjaaminen nostaa motivaatiota noudattaa reseptiä ja sitä on toteutettu voimavarojen mukaisesti. Jos reseptiä ei syystä tai toisesta noudateta, tärkeintä on, että asioita on pohdittu yhdessä ja niihin voi palata myöhemmin itselle sopivana ajankohtana.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Hyvinvointireseptin ideaa voidaan hyödyntää kaikenlaisen hyvinvointia edistävän tekemisen vahvistamisessa. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

LUMI-osallistujat ovat tervetulleita kuukausittaisille Polkukahveille ryhmän päättymisen jälkeen. Tapaamisissa tehdään luovia harjoitteita ja keskustellaan erilaisista hyvinvointia lisäävistä asioista. On huomattu, että uusia aktiviteetteja on vaikea saada ”tavaksi”. Keskustelujen mukaan suurin osa on kuitenkin omaehtoisesti tehnyt jonkun reseptissä olleen asian. Monella toimintojen juurtuminen vaatisi kaverin, jonka kanssa lähteä esimerkiksi taidenäyttelyyn. Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämisen ja kohottamisen tueksi perustettiin viikoittain kuntosalilla kokoontuva Kuntopolku ryhmiin osallistuneille.  

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Hyvinvointireseptiin kirjataan pääasiassa maksuttomia toimintakehoituksia. Jotkut LUMI-osallistujat hakivat ja saivat harkinnanvaraista toimeentulotukea (harrasterahaa) toivomaansa harrastekurssia varten. Harkinnanvaraista toimeentulotukea eivät kaikki voi tai halua hakea. Tämä asettaa osallistujat epätasa-arvoiseen asemaan. Useimpien taloudellinen tilanne ei mahdollista osallistumista mihinkään maksulliseen toimintaan.

Kansikuva
Hyvinvointiresepti_LUMI

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis