Päiväkeskus tarjoaa matalan kynnyksen palvelua Forssan seudun mielenterveys - ja päihdeasiakkaille. Asiointi päiväkeskuksessa on mahdollista myös päihtyneenä sekä anonyymisti. Tarjolla on sekä sosiaali- että terveydenhuollon palveluja. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Forssan seudun päiväkeskus
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Päiväkeskus tarjoaa matalan kynnyksen palvelua Forssan seudun mielenterveys - ja päihdeasiakkaille. Asiointi päiväkeskuksessa on mahdollista myös päihtyneenä sekä anonyymisti. Tarjolla on sekä sosiaali- että terveydenhuollon palveluja. 

Toteutuspaikka
Forssan seudun psykiatrian avopalvelut
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta

Tekijä

Ida Nieminen

Luotu

20.12.2023

Viimeksi muokattu

21.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Päiväkeskustoiminta tarjoaa matalan kynnyksen terveyden- ja sosiaalihuollon palvelua. Palvelu on kaikille avointa ja asioiminen päihtyneenä sekä anonyymisti on mahdollista. Palvelua tarjoaa Forssan seudun psykiatrian avohoito yhteistyössä Forssan seudun aikuissosiaalityön sekä Forssan seudun mielenterveys- ja päihdeyksikön kanssa. Palvelusta on mahdollista ohjautua matalalla kynnyksellä palveluiden piiriin tai se voi olla haittoja vähentää palvelua.

Toimintaympäristö **

Sosiaalihuoltolakiin tullut muutos (1.7.2023) edellyttää, että hyvinvointialueen on järjestettävä päihteitä ongelmallisesti käyttäville henkilöille päiväkeskuspalvelua, jossa vastataan perustarpeisiin sekä tarjotaan sosiaaliohjausta. Palvelua tulee järjestää myös päihtyneille ja siinä on oikeus asioida nimettömänä.

Päiväkeskuspalvelu tulisi lähtökohtaisesti olla lähipalvelua, mutta alueellisesti palvelun tarve painottuu erityisesti kaupunkien ympäristöihin.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Asiakkaille toteutettiin kysely, jossa kartoitettiin terveysneuvontapisteen yhteyteen toivottavia palveluja (päiväkeskuksessa toimii myös terveysneuvontapiste). Asiakkaat kokivat tarvitsevansa perustarpeita, kuten ruokaa, peseytymis- ja pyykinpesumahdollisuuden. Asiakkaille toteutetaan uusi kysely n. puolen vuoden kuluttua ja heille järjestetään myös  päiväkeskuksen nimikilpailu, jossa he saavat ehdottaa nimiä ja niistä äänestetään parhain.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Päiväkeskustoiminta toteutetaan olemassa olevilla työntekijäresursseilla, jotka tulevat psykiatrian avopalveluista, mielenterveys- ja päihdeyksiköstä sekä aikuissosiaalityöstä. Toimipaikka on psykiatrian avo-osaston tiloissa.

Kansikuva
Päiväkeskus

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä