Potentiaalinen pomo : voimavarakeskeinen esihenkilöiden yksilö- ja vertaisvalmennus, Kainuun hyvinvointialue (RRP, P4, I1)

Valmennuksen tavoitteena on edistää esihenkilöiden muutoskyvykkyyttä  vahvistamalla vuorovaikutusta, kehittämällä esihenkilötaitoja ja - osaamista sekä vahvistamalla esihenkilöiden johdonmukaista ja yhteneväistä henkilöstöjohtamista.  

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Potentiaalinen pomo : voimavarakeskeinen esihenkilöiden yksilö- ja vertaisvalmennus, Kainuun hyvinvointialue (RRP, P4, I1)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Valmennuksen tavoitteena on edistää esihenkilöiden muutoskyvykkyyttä  vahvistamalla vuorovaikutusta, kehittämällä esihenkilötaitoja ja - osaamista sekä vahvistamalla esihenkilöiden johdonmukaista ja yhteneväistä henkilöstöjohtamista.  

Toteutuspaikka
Kainuun hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Anu Kyllönen

Luotu

03.01.2024

Viimeksi muokattu

18.06.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

Tässä esihenkilövalmennuksessa muutoskyvykkyyttä vahvistamalla edistetään hoitotakuun toteutumista ja kustannusvaikuttavuutta. Itse muutoskyvykkyyttä on vahvistettu lisäämällä vastavuoroista vuorovaikutusta, dialogisuutta. Valmennuksen toimenpiteet kohdistuvat esihenkilötoimintaan, toimintakulttuuriin ja johtamiseen.

Muutoskyvykkyys on meille ihmisille menestyksen mahdollistaja ja päivän pelastaja. Muutoskyvykkäänä toimintakyky säilyy haasteellisista tilanteista huolimatta. Sopeutuminen uusiin tilanteisiin helpottuu​ ja nykytilanteen analysointi selkiytyy. Kykenemme valitsemaan selkeän suunnan ja tavoitteet toiminnallemme sekä suunnittelemaan ratkaisuja ja etenemistapoja tavoitteidemme saavuttamiseksi. ​

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä valmennuksessa ovat esihenkilöt ja palvelualuepäälliköt,  joiden työyksiköiden QWL- indeksi on alhainen ja heidän asiakasryhmänä ovat heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevat asiakkaat.

Kansikuva
Voimavarakeskeinen esihenkilöiden vertaisvalmennus

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt

Kohderyhmä