Aijjoos edistää ikäihmisten osallisuutta heidän omassa elämässään, maaseutukylissä ja eri vaikuttamisen areenoilla vertais-, vapaaehtois- ja ikäihmisten asiantuntijatoiminnan avulla. Mallista saa välineitä kaikenikäisten osallisuuden edistämiseksi.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Aijjoos - hyvinvointia osallisuudesta
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Aijjoos edistää ikäihmisten osallisuutta heidän omassa elämässään, maaseutukylissä ja eri vaikuttamisen areenoilla vertais-, vapaaehtois- ja ikäihmisten asiantuntijatoiminnan avulla. Mallista saa välineitä kaikenikäisten osallisuuden edistämiseksi.

Toteutuspaikka
Toimintamallia kehitetään Kauhavan Seudun Vanhustenkotiyhdistys ry:n Aijjoos-toiminnassa, joka toimii Kauhavan kaupungin sekä Evijärven ja Lappajärven kuntien alueella. Mallin kehittäminen on aloitettu Aijjoos-kumppanuushankkeessa vuonna 2008.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Minna Koponen

Luotu

01.04.2020

Viimeksi muokattu

24.04.2020
Ratkaisun perusidea **

Aijjoos-toimintamalli vahvistaa kotona asuvien ikäihmisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ja hyvinvointia. Ikäihmiset aktivoituvat huolehtimaan hyvinvoinnistaan. Heillä on entistä enemmän mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa. Ikäihmiset toimivat asiantuntijoina ja kehittäjinä eri tilanteissa. Aijjoos toimii mahdollistajana ikäihmisten osallisuudelle.

Toimintaympäristö **

Suurin osa Suomea on maaseutua. Kaupungeissa kehitetyt toimintamallit eivät vastaa maaseudun ikäihmisten tarpeisiin. Maaseudulla välimatkat palveluihin ovat pitkät. Tarvitaan toimintoja ja palveluja, joihin ikäihmiset voivat osallistua lähellä kotiaan. Aijjoos-toiminnassa ikäihmiset itse ovat kehittäneet maaseudulla toimivia hyviä käytäntöjä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Aijjoos-toimintamalli vahvistaa kotona asuvien ikäihmisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ja hyvinvointia. Ikäihmiset aktivoituvat huolehtimaan hyvinvoinnistaan. Heillä on entistä enemmän mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa. Ikäihmiset toimivat asiantuntijoina ja kehittäjinä eri tilanteissa. Aijjoos toimii mahdollistajana ikäihmisten osallisuudelle.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Vertaistoiminta
Vertaistoiminta on ryhmiä tai yhteisiä tapahtumia, joissa ikäihmiset tapaavat toisiaan. Vertaistoimintaa järjestetään lähellä ikäihmisiä esim. kylätaloilla. Maaseudulla välimatkat ovat pitkiä, ja sopivia kulkuyhteyksiä ei ole. Kylätalolla järjestettävä toiminta voi olla ikäihmisille ainoa mahdollisuus tavata toisia kyläläisiä. Vertaistoiminta pohjautuu kunkin alueen ikäihmisten tarpeisiin. Toiminta on kaikille avointa ja maksutonta eikä jäsenyyttä tarvita. Mukaan on helppo tulla. Kylätaloilla järjestetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa teematapaamisia. Aiheina voi olla esim. mielen hyvinvointi. Ryhmät toimivat joko vapaaehtoisten tai ammattilaisten ohjaamina, ja ne ovat esim. keskustelu-, liikunta-, peli- tai käsityöryhmiä. Ohjelman suunnittelevat osallistujat itse, jolloin siitä tulee houkuttelevaa. Ryhmätoiminnan tärkein anti on sosiaalinen kanssakäyminen, vertaistuki ja osallisuuden lisääntyminen. Osallistuminen piristää mieltä ja antaa voimaa selviytyä arjesta.

Vapaaehtoistoiminta
Aijjoos tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia toimia vapaaehtoisina ryhmänohjaajina, kulttuurikavereina sekä vapaaehtoisina erilaisissa kampanjoissa ja tempauksissa. Kulttuurikaverit ovat vapaaehtoisia, jotka lähtevät seuraksi esim. teatteriin. Kampanjat ja tempaukset ovat usein kertaluonteisia, jolloin niihin ei tarvitse sitoutua pitkäksi aikaa. Tällä tavoin voidaan houkutella mukaan myös nuoria, esim. haravointikampanja syyslomalla apua tarvitsevien ikäihmisten pihoilla. Kampanjoita kannattaa järjestää yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Vapaaehtoisilla on runsaasti ideoita uudenlaisten vapaaehtoistyön muotojen kehittämisestä. Esimerkiksi kyläilykulttuuria naapuruston kesken voi edistää talosta toiseen kiertävän kyläluudan avulla. Tällaisten ideoiden toteuttamiseksi vapaaehtoiset tarvitsevat taustatahon ja mahdollistajan. Vapaaehtoiset tarvitsevat jaksaakseen tukea, virkistystä ja työnohjausta. Vapaaehtoistyön tuloksena on kaikkien toimintaan osallistuvien hyvinvoinnin vahvistuminen.

Asiantuntijatoiminta
Ikäihmiset toimivat asiantuntijoina. Heiltä ei edellytetä aikaisempaa kokemusta vaikuttamistoiminnasta. Asiantuntijatoimintaa tarvitaan, että ikäihmisten ääni kuuluisi. Ammatillisten asiantuntijoiden kokoontuessa ikäihmisten näkökulma helposti unohtuu. Työryhmiin tarvitaan mukaan ikäihmisiä. Palveluja kehitettäessä on tärkeää kysyä heiltä, joita varten palvelut ovat. Aijjooksessa ikäihmiset toimivat kehittäjinä, arvioijina, asiantuntijoina, tiedottajina, ryhmänohjaajina, kouluttajina ja vaikuttajina mm. luennoitsijoina ammattilaisten koulutustilaisuuksissa. Ikäihmisillä on valtavasti voimavaroja. Aijjooksessa niitä nostetaan esiin ja otetaan käyttöön. Ikäihmisiä voidaan kutsua mukaan asiantuntijatoimintaan esim. lehti-ilmoitusten avulla. Ikäihmisistä voidaan muodostaa asiantuntijaryhmiä, joiden kautta he voivat vaikuttaa esille nouseviin asioihin. Ryhmän on helpompi vaikuttaa kuin yksin. Asiantuntijoina toimiville ikäihmisille maksetaan kokouspalkkiot ja matkakorvaukset.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Aijjoos-toiminnassa tätä toimintamallia on kehitetty vuodesta 2008. Vuosien aikana on kehitetty monia hyvinvointia vahvistavia hyviä käytäntöjä. Innokylässä näitä malleja on kuvattu yhteensä 21. Monet mallit ovat lähteneet ikäihmisten ideoista. Näitä ideoita on yhdessä jatkojalostettu. Näin Aijjoos on toiminut mahdollistajana ja ikäihmisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet ovat lisääntyneet. Osa näistä hyvistä käytännöistä on ollut kokeiluja, ja ne ovat jo loppuneet tai niitä on kehitelty eteenpäin. Näin on syntynyt uusia käytäntöjä. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Aijjoos-toimintamalli ja sen hyvät käytännöt ovat sovellettavissa eri ikäisten ja erilaisten kohderyhmien kanssa. Erityisen hyvin tämä malli toimii maaseutumaisessa ympäristössä, mutta on sovellettavissa myös kaupungeissa. 

Erityisesti kannattaa kysyä ideoita omaan toimintaansa kohderyhmältä itseltään. Palveluista ja toiminnoista tulee toimivia, kun kohderyhmään kuuluvat henkilöt ovat itse saaneet niitä kehittää. 

Kansikuva
Kaksi miestä potkii jalkapalloa.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä