Aikuisten psykososiaaliset menetelmät ja Terapiat etulinjaan -toimintamalli OYS-yhteistyöalueella

Psykososiaalisten menetelmien käyttöönoton koordinointi OYS-yhteistyöalueelle -hankkeen tarkoituksena on vahvistaa alueellista kehittämistä ja koordinaatiota psykososiaalisten menetelmien käyttöönotossa ja hoitovalikoiman porrastamisessa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Aikuisten psykososiaaliset menetelmät ja Terapiat etulinjaan -toimintamalli OYS-yhteistyöalueella
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Psykososiaalisten menetelmien käyttöönoton koordinointi OYS-yhteistyöalueelle -hankkeen tarkoituksena on vahvistaa alueellista kehittämistä ja koordinaatiota psykososiaalisten menetelmien käyttöönotossa ja hoitovalikoiman porrastamisessa.

Toteutuspaikka
Pohjois-Suomen yhteistyöalue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Jenni Vähä

Luotu

20.10.2023

Viimeksi muokattu

19.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Hankeessa on toteutettu Pohjois-Suomen yhteistyöalueella osaamiskartoitus, minkä perusteella psykososiaalisten menetelmien koulutussuunnittelua on tehty. Koulutustoimintaa on toteutettu pääasiassa Terapiat etulinjaan-hankkeen digitaalisella koulutusalustalla. OYS-koordinaatiohanke on antanut tukea yhteistyöalueella tarpeen mukaan mm. koulutusstartteihin ja koulutusten (IPC, KLT) menetelmäohjaukseen. Jokaisen Pohjois-Suomen yhteistyöalueen koulutusportfoliota on räätälöity alueellisesti perustuen julkisen terveydenhuollon tarpeisiin. OYS-koordinaatiohanke antanut tukea koulutusten räätälöintiin ja valintaan sekä toteuttanut myös muita, kuin Terapiat etulinjaan koulutusalustan koulutuksia vahvistamaan tarpeenmukaista osaamista. 

Toimintaympäristö **

Kansallisen mielenterveysstrategian 2020-2030 yhtenä keskeisenä tavoitteena on ihmisten tarpeiden mukaisen, laaja-alaiset palvelut. Psykososiaalisten menetelmien saatavuus on tällä hetkellä liian vähäistä suhteessa tarpeeseen. Nykykäsityksen mukaan vaikuttaviin psykososiaalisiin hoitoihin pitäisi päästä mahdollisimman nopeasti ongelmien ilmetessä. Keskeistä on asiakaslähtöiset, saavutettavat, oikea-aikaiset, laadukkaat ja vaikuttavat palvelut. Tämä mahdollistetaan siirtämällä hoidon painopistettä perustasolle. Vaikuttavien psykososiaalisten menetelmien tuottaminen perustasolla vaatii kuitenkin kehittynyttä osaamista, sen jatkuvaa ylläpitoa ja hoitoprosesseja, joiden kehittäminen ei onnistu helposti ilman vahvaa yhteistyötä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja muiden perustason toimijoiden kuten koulu- ja oppilashuollon välillä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Aikuisten psykososiaaliset menetelmät ja Terapiat etulinjaan -toimintamallin OYS-yhteistyöalueella kehitystyö on kohdentunut ensimmäisessä vaihessa aikuisten mielenterveyspalveluihin Pohjois-Suomessa. 

Menetelmäkoulutuksiin on osallistunut julkisen terveydenhuollon ammattilaisia aikuisten mielenterveyspalveluista, sekä lisäksi koulutuksiin on osallistunut ammattilaisia terveyden ja sairaanhoidon, ikäihmisten ja sosiaali- ja perhepalveluista. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Uusien psykososiaalisten menetelmien integroiminen osaksi organisaation käytänteitä vaatii työtä, kouluttautumista ja resursseja. Henkilöstön hoidollista osaamista on vahvistettu psykososiaalisiin hoitoihin/interventioihin kouluttaen. OYS-koordinaatiohanke on tukenut ja ohjannut alueen ammattilaisia uusien työvälineiden käyttöönotossa sekä tukenut osakokonaisuuksien rakentamista hyvinvointialueiden tarpeet huomioiden. Matalan kynnyksen palveluvalikoiman laajentaminen ja implementaatio vaatii johdon- ja lähiesihenkilöiden sitoutumista ja heidän tukensa työntekijöille ovat ratkaisevassa asemassa, kun pyritään varmistamaan, että uudet käytännöt juurtuvat osaksi organisaatiokulttuuria. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Aikuisten 1.–3. portaan menetelmiin koulutetut ammattilaiset 

  • Ohjattu omahoito n. 320 
  • KLT 69 
  • IPC 61 
  • MBT 20 
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Koulutusportfolion käyttöönotto, kehittäminen ja ammattilaisten osaamisen vahvistaminen koulutuksin vaatii kansallisen ja Yta-tasoisen tuen lisäksi myös hyvinvointialueiden johdon tuen, sekä ammattilaisten ja esihenkilöiden sitoutumisen muutostyöhön. Ensisijaisen tärkeää on varmistaa, että koulutuksiin ja uusien psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoon on organisaatiossa riittävästi aikaa ja resursseja tarjolla, jotta kouluttautuminen on mahdollista. 

Kansikuva
Aikuisten psykososiaaliset menetelmät ja Terapiat etulinjaan -toimintamalli OYS-yhteistyöalueella

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis