Alle kouluikäisten lasten suun terveyden edistäminen

Yhtenäinen toimintamalli sisältää suun terveyden edistämisen äitiys- ja lastenneuvoloissa, suun terveystarkastusten yhtenäiset ajankohdat ja sisällöt, sekä asiakkaille jaettavat kirjalliset materiaalit.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Alle kouluikäisten lasten suun terveyden edistäminen
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhtenäinen toimintamalli sisältää suun terveyden edistämisen äitiys- ja lastenneuvoloissa, suun terveystarkastusten yhtenäiset ajankohdat ja sisällöt, sekä asiakkaille jaettavat kirjalliset materiaalit.

Toteutuspaikka
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Anna Nurmela

Luotu

21.06.2022

Viimeksi muokattu

15.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Toimintamallissa yhtenäistetään Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen alle kouluikäisten lasten suunterveyden ennaltaehkäisevä toiminta. Malli sisältää yhteistyön neuvolan kanssa, suun terveydenhuollossa tehtävät tarkastukset sekä kirjalliset ennaltaehkäisevät materiaalit. 

Äitiysneuvolassa:

Kaikille vanhemmille jaetaan esite, jossa kerrotaan vanhempien suunterveyden vaikutuksesta lapsen suunterveyteen. Esitteen takasivulla on info esikoista odottavien käynnin varaamisesta (ks. ESIKOISTA ODOTTAVIEN VANHEMPIEN SUUN TERVEYDEN TOIMINTAMALLI | Innokylä (innokyla.fi))

Lastenneuvolassa:

-Suunterveydestä toivotaan keskusteltavan erityisesti 6kk neuvolassa. Työstetään kirjallinen esite vauvan suunhoidosta jaettavaksi vanhemmille. Esite toimii myös keskustelun pohjana ja siihen on kirjattu asiat, joista käynnillä toivotaan keskusteltavan. Mahdollisuuksien mukaan käynnillä myös esitellään vauvan hampaiden harjaukseen sopiva hammasharja.

-Neukon ohjeiden mukaisesti terveydenhoitaja tekee arvion suun terveydentilasta lastenneuvolassa tehtävän terveystarkastuksen yhteydessä lapsen ollessa ​12 tai 18 kk ikäinen.​ Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella kyseinen arviointi 18kk iässä (eri aikaan kuin 1v. suun terveystarkastus).

Suun terveydenhuolto:

-Alle kouluikäisten lasten suun terveystarkastusten ajankohdat yhtenäistetään hyvinvointialueella; jatkossa järjestelmälliset koko ikäluokan tarkastukset tulevat olemaan yhden, kolmen ja viiden vuoden iässä. (Lisäksi tarpeen mukaan tiheämpi yksilöllinen tarkastusväli.)

-Tarkastusten sisällöstä on laadittu yhtenäinen kirjallinen suositus. Suositukseen on listattu kullakin ikävuosittaisella käynnillä huomioitavat asiat ja kirjaukset.

Kirjalliset materiaalit

Kaikki alle kouluikäisten lasten vanhemmille neuvolassa ja suun terveydenhuollossa jaettavat kirjalliset esitteet on päivitetty ja yhtenäistetty hyvinvointialueella.

Toimintaympäristö **

Asetusten mukaiset suun terveystarkastukset.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kehittämässä olleiden kokemukset asiakaspalautteista.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamalli on ollut koekäytössä ja saanut hyvää palautetta. Toimintamalli on viety hyvinvointialueen suun terveydenhuollon yhteiselle Teams-kanavalle.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Muutamia korjauksia tehtiin toimintamallin koekäytön jälkeen.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Yhtenäiset alle kouluikäisten suun terveystarkastusten ajankohdat hyvinvointialueella ja yhteistyö neuvolan kanssa.

Kansikuva
Suun terveys lapset

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis