Älykaapit lääkehoitoa toteuttavissa yksiköissä

Hyvinvointialueen lääkehuollon kehittämisen seuraava askel kohti suljettua lääkekiertoa on älykaappien hyödyntäminen osasto- ja yksikköolosuhteissa. Älykaapit edistävät lääkkeiden seurantaa, dokumentointia, hankintaa ja varastonhallintaa. Toteutus älykaappi kevytversioilla.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Älykaapit lääkehoitoa toteuttavissa yksiköissä
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hyvinvointialueen lääkehuollon kehittämisen seuraava askel kohti suljettua lääkekiertoa on älykaappien hyödyntäminen osasto- ja yksikköolosuhteissa. Älykaapit edistävät lääkkeiden seurantaa, dokumentointia, hankintaa ja varastonhallintaa. Toteutus älykaappi kevytversioilla.

Toteutuspaikka
Essote Mikkelin kampusalue 20 yksikköä, Sosteri Savonlinnan kampusalue muutamia yksiköitä
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Savonlinna
Mikkeli
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

07.10.2022

Viimeksi muokattu

21.11.2023
Ratkaisun perusidea **

Älykaappi ohjaa lääkkeen käyttäjää ottamaan oikean lääkkeen päätelaitteen informaation ja viivakoodauksen avulla. Älykaapit muodostavat automaattisesti täydennystilaukset yksikön lääkkeille käyttöön perustuen. Älykaapista voidaan nähdä muiden yksiköiden lääkkeiden varastosaldot reaaliaikaisesti. Älykaapissa lääkkeenotto tulee kirjata jokaisen lääkkenoton osalta, jolloin myös erätiedot päivittyvät järjestelmässä tulevaisuudessa myös potilaskohtaisina. Kuukausi-inventaario on helppoa älykaapit itse luoman vanhenemis-järjestyksen avulla. Älykaappien avulla myös velvoitevarastointia voidaan keventää sairaala-apteekin osalta. Jatkossa myös huumausainekulutuskortin tiedot kirjautuvat automaattisesti, eikä paperista lomaketta enää tarvita.

Käytännön toteutus tehdään älykaappijärjestelmien kevytversioilla, joissa on enintään huumausaineet integroidun lukitun älykaapiston sisällä. Muut lääkkeet säilytetään yksikön lääkehuoneessa normaalisti eikä tilamuutoksia tarvita, mutta lääkkeitä hallitaan silti järjestelmässä.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Sairaala-apteekki investoi laitekantaan. Älykaapeista vastaava sairaala-apteekin henkilökunta huolehtii kaappien toiminnasta. Hoitohenkilökunnan vastuulla on kirjausten oikeellisuus. Älykaapin sisältö on sairaala-apteekin omistamaa. Älykaapille tulee kirjautua käytettäessä omalla toimikortilla. Lääkkeenottojen ja tulevien lääkkeiden kuittaukset ovat olennaisessa roolissa varastonhallinnan ja täydennystilausten kannalta. Lääkkeenoton yhteydessä lääkkeen kirjaus on täten pakotettua joko lääkevalmisteen lääkeyksikkö kohtaisena, jolloin jokainen lääkeotto kirjataan tai pakkauskohtaisena, jolloin pakkaus kirjataan vain kerran.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Käyttö vaatii sairaala-apteekkijärjestelmän ja älykaappijärjestelmän integraation sekä molempien järjestelmien tuntemista vastuuhenkilöiltä. Käyttävä hoitohenkilökunta täytyy opastaa älykaapin käyttöön perusteellisesti ja painottaa sen tärkeyden merkitystä. Potilastietojärjestelmä-integraatio on edellytys yksilöidylle lääke-potilastiedolle.

Mikäli älykaappia käytetään vajavaisesti yksikössä, ei se tuota vastaavaa hyötyä esim. tilausten tai varastonvalvonnan suhteen eikä järjestelmä tuota automaattisesti täydennyksiä.

Kansikuva
Älykaappi

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä