Älykäs lääkeannostelija itsenäisen kotona asumisen tukena

Älykäs lääkeannostelija antaa kotona asuvalle iäkkäälle oikean lääkeannoksen oikeaan aikaan. Yksityinen palveluntuottaja tai asiakkaan omainen huolehtii asiakkaan lääkehoidosta. Iäkkään ei tarvitse siirtyä kotihoidon asiakkaaksi lääkehoidon takia.    

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Älykäs lääkeannostelija itsenäisen kotona asumisen tukena
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Älykäs lääkeannostelija antaa kotona asuvalle iäkkäälle oikean lääkeannoksen oikeaan aikaan. Yksityinen palveluntuottaja tai asiakkaan omainen huolehtii asiakkaan lääkehoidosta. Iäkkään ei tarvitse siirtyä kotihoidon asiakkaaksi lääkehoidon takia.    

Toteutuspaikka
Etelä-Karjala
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Etelä-Karjala
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Minttu Nikunen

Luotu

19.11.2021

Viimeksi muokattu

15.12.2022

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Toteuttaa laadukas lääkehoidon toteutus älykkään lääkeannostelijan avulla. 

Myöhentää julkiseen kotihoitoon siirtymistä  yksityisen palvelun tuottajan tai omaisten toteuttaman lääkehoidon lääkeannostelijan avulla. 

 

 

Toimintaympäristö **

Väestön ikääntyminen tuo lisääntynyttä tuen tarvetta erilaisille kotona asumista tukeville ratkaisuille. Julkisten palveluiden resurssit ovat rajalliset ja vaihtoehtoisia palvelumuotoja pitää tuoda tarjolle.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä näemme seniorikansalaiset, jotka tarvitsevat tukea lääkehoidon toteutuksessa. Tarve on tunnistettu vuosien varrella, kun älykkään lääkeannostelijan palvelukokonaisuutta ei ole pystytty tarjoamaan yksittäisille asiakkaille, joilla ei ole tarvetta tai halua julkisen kotihoidon palveluihin.

Älykästä lääkeannostelijaa on tarjottu asiakkaille kokeiluun niin, että yksityinen palvelun tuottaja täyttää ja käyttää laitetta, eli siis huolehti lääkehoidon kokonaisuuden vastaten myös hälytyksiin.

Toisaalta älykästä lääkeannostelijaa on tarjottu myös asiakkaille niin, että omainen huolehtii lääkehuollosta ja laitteen täytön ja käytön sekä hälytysten vastaanoton sekä niihin reagoinnin. Tämän avulla saadaan mahdollistettua omaisten osallistaminen läheistensä hoitotyön toteuttamiseen.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Älykäs lääkeannostelija antaa asiakkaalle juuri oikean lääkeannoksen oikeaan aikaan. Jos lääkeannosta ei oteta määritetyn ajan aikana, lääkeannos menee laitteeseen sisälle ja  lähettää laite viestin lääkehoidosta vastaavalle taholle. Asiakkaaseen otetaan yhteyttä vaikka puhelimitse ja kun asiakas tavoitetaan, voidaan lääkeannos tuoda uudelleen tarjolle taustajärjestelmästä etäkomennon avulla. Jos asiakasta ei tavoiteta, tehdään kotikäynti asiakkaan voinnin varmistamiseksi. Laite lähettää myös muista tilanteista hälytteitä.

Jokaisen asiakkaan tarve on määritetty palvelutarpeen avulla.

Laitteen asennuksen hoitaa laitteen toimittaja, joka kouluttaa asiakkaan ja mahdollisen omaisen laitteen asennuksen yhteydessä. Omainen joka huolehtii lääkehoidosta saa omat tunnukset taustajärjestelmään, josta näkee vain oman läheisensä tiedot. Laitteen toimittajan tukipalvelu vastaa mahdollisesti heränneisiin kysymyksiin laitteen tai taustajärjestelmän käytöstä.

Yksityisen palvelutuottajan hoitajat on erikseen koulutettu laitteen ja taustajärjestelmän käyttöön. Yksityiset tuottajat näkevät vain omat asiakkaansa taustajärjestelmästä.

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Yksityisille toimijoille tehdyn kyselyntulosten mukaan, hoitajat kokevat saaneensa riittävästi koulutusta ja tietoa järjestelmästä oikea aikaisesti. Ja että yksityisen palvelutuottajan hoitajat olisivat valmiita käyttämään teknologisia apuvälineitä osana hoitotyötään.

Kukaan asiakkaista ei siirtynyt kokeilun aikana julkisen kotihoidon piiriin.

Omaiset kokivat saaneensa riittävästi koulutusta ja tukea laitteen ja taustajärjestelmän käyttöön.

Kokeilun aikana laitteesta ei ole aiheutunut kuluja asiakkaille. Omaiset kokee järjestelyn erinomaisena ratkaisuna laadukkaan lääkehoidon toteutuksena, joka ei olisi ollut muutoin mahdollista ilman julkista kotihoitoa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kokeilun aloituksen yhteydessä olisi hyvä pohtia jatkorahoitusmalli valmiiksi.

Resurssit koulutukseen ja tukipalveluihin on hyvä määrittää jo alussa.

On selkeää, kun laitteiden toimittaminen asiakkaille on keskitetty.

Yhteistyö palvelutarpeenarvion kanssa on hyvä määrittää ajoissa.

Kansikuva
Axitare

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä