Asiakaspalautteen kehittämistyö on edistänyt QPro -asiakaspalautejärjestelmän laajentumista, määritelty palautteen käsittelyn prosessi, tunnistettu monikanavaiset ja saavutettavat palautteen antamisen keinot ja kuvattu ammattilaisten perehdyttäminen.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Asiakaspalaute sosiaali- ja terveyspalveluissa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakaspalautteen kehittämistyö on edistänyt QPro -asiakaspalautejärjestelmän laajentumista, määritelty palautteen käsittelyn prosessi, tunnistettu monikanavaiset ja saavutettavat palautteen antamisen keinot ja kuvattu ammattilaisten perehdyttäminen.

Toteutuspaikka
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelut
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Luotu

07.07.2023

Viimeksi muokattu

12.01.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Yhtenäinen asiakaspalautejärjestelmän (QPro) käyttöönoton laajentaminen kaikkiin sote-toimipisteisiin

Tekstiviestiominaisuuden liittäminen järjestelmään

ExReport-raportointijärjestelmän hyödyntäminen

Asiakaspalautteen organisoituminen hyvinvointialueella

Asiakaspalautteen käsittelyn prosessin kuvaaminen

Monikanavaiset palautteen antamisen keinot

 

Toimintaympäristö **

Julkisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa ei ole syvää kokemusta palautekulttuurista. Keväällä 2021 tehtiin avoin kysely kuntalaisille antavatko palautetta sotepalveluista, milloin ja miten he sen tekevät. 

Yhtenäinen asiakaspalautejärjestelmä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelussa on ollut kehittämistyön tavoitteena 2021 lähtien. Olemme edistäneet QPro -asiakaspalautejärjestelmän laajentumista, yhdessä määritelleet ja kuvanneet palautteen käsittelyn prosessia, tunnistaneet sote-palveluissa tarpeelliset monikanavaiset saavutettavat palautteen antamisen keinot riippumatta missä ja milloin palvelu tapahtuu sekä kuvanneet miten ammattilaisten ja johdon perehdyttämistä tulee systemaattisesti tehdä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Yhtenäisen asiakaspalautekulttuurin edistäminen on kaikkien sote-ammattilaisten tehtävä. Asiakaspalautteen käsittelyn prosessi on tärkeä työväline tiedolla johtamisessa esihenkilöille. Palautteen antamisen tulee olla palvelun käyttäjille helppoa. Palautteen keräämisen tapoja voidaan kehittää niistä saadun palautteen perusteella. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Yhtenäisen asiakaspalautteen jalkauttaminen on siirtynyt keväällä 2023 hyvinvointialueen asiakkuuspäällikön tehtäväksi. Hänen työtään tukevat Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaan (Kestävän kasvun ohjelma) sekä Tulevaisuuden sote-keskus -hanke. Monitoimijainen asiakaspalautekehittäjäryhmä jatkaa vuoden 2023. 

Asiakaspalautteen käsittelyn prosessi, yhtenäinen asiakaspalautelomake (sähköinen, paperinen) jalkautetaan syksyllä 2023.  

Kansikuva
Kuva

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä