Vastuutyöntekijä/asiakasvastaava koordinoi asiakkaan terveydentilan ja työkyvyn arvion sekä työkyvyn suunnitelman toteutumista saattaen asiakasta. Vastuutyöntekijä tukee asiakkaan ja verkoston yhteistyötä. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Asiakasvastaava/ Espoon Työkykyhanke
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vastuutyöntekijä/asiakasvastaava koordinoi asiakkaan terveydentilan ja työkyvyn arvion sekä työkyvyn suunnitelman toteutumista saattaen asiakasta. Vastuutyöntekijä tukee asiakkaan ja verkoston yhteistyötä. 

Toteutuspaikka
Espoon Työkykyhanke
Paikkakunta tai maakunta
Espoo
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Sari Armila

Luotu

11.06.2021

Viimeksi muokattu

31.08.2021
Toimintaympäristö **

Työkyvyn tuen asiakassuunnitelma

  • Asiakkaalla voi olla asiakkuus usealla eri toimijalla, joista jokainen kirjaa työkyvyn tuen suunnitelman omaan järjestelmään. Tieto tehdyn suunnitelman sisällöstä välitetään  verkostolle siten, että kaikki asiakkaan palvelupolkuun osallistuvat tietävät asiakkaan ja hänen tietojensa siirtymät. Tällä tavoin toteutamme suunnitelmallisen palvelutoimintojen sarjan.
  • Tarvittaessa yhteinen suunnitelma käydään läpi verkostotapaamisessa ja tehdään jatkosuunnitelma. Terveydentilan ja työkyvyn arvion palautteessa (Kuntakokeilussa oma palautelomake) välitetään terveys/hoito/asiakas suunnitelmasta työkykyyn liittyvät oleelliset terveystekijät, jotka on hyvä ottaa huomioon työllistymisen suunnitelmissa.

Seuranta

  • Seurannasta sovitaan verkoston kesken tai informoidaan jatkosuunnitelmasta palautteen yhteydessä.
Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Monialaisen toimijaverkoston välisen vuoropuhelun ideaalitilanne olisi yhteinen tietojärjestelmä, jossa nähtävillä asiakkaan tilanne ja eteneminen. Yhteisen tietojärjestelmän puuttuessa korostuu tarve vastuutyöntekijän roolin selkeyttämiseen sekä verkoston väliseen yhteistyöhön ja tiedonvaihtoon asiakkaan prosessin edetessä. Kaikilla toimijoilla tulee olla tieto vastuutyöntekijästä. Vuoropuhelussa pyrkimys kiinnittää erityishuomiota rajapintoihin. Verkoston Case-tiimit kokoontuvat viikoittain. Verkoston yhteistyössä huomioidaan asiakkaan osallisuuden tukeminen. 

Luodaan viestintälinkki ammattilaisten välille tukemaan verkostotyötä. Asiakkaan verkoston ammattilaisten viestintälinkiksi on perustettu oma So+Te+Työ Teams- ryhmä, josta löytyy helposti eri organisaatioissa toimivat ammattilaiset konsultaatiota sekä yleistä tiedonvaihtoa varten. Konsultaatiot toteutetaan ilman asiakastietoja.

Suunnitellaan viestintä ja markkinointi niin, että ammattilaiset verkostossa sekä yhteistyökumppanit ja sidosryhmät tuntevat hankkeen tavoitteet sekä saavat tietoa, miten hanke etenee ja millaisia kehittämiskokonaisuuksia on suunniteltu toteutettaviksi. Hyvin toteutetun viestinnän avulla voidaan vahvistaa, että ammattilaiset tuntevat palvelut ja toimintamallit ja osaavat kertoa niistä myös asiakkaille.  Asukkaille välitetään tietoa saatavilla olevista palveluista. Tätä varten suunnitelmissa on tulostettavaa materiaalia sekä Espoo.fi sivuille infoa. Kuulemme ja keräämme asiakkaiden sekä kokemusasiantuntijan näkemyksiä palveluista, jotta ymmärrämme saavatko asiakkaat tarvitsemansa palvelut ja oliko niistä heille hyötyä.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed

Aihealueet

Asiakasosallisuus Asiakas- ja palveluohjaus Monialaisuus

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Työikäiset Työttömät