Mielenterveyskuntoutujien osallisuuden lisääminen kuntoutusprosessissa. Osallisuus mahdollistetaan asumispalveluanalyysien avulla.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Asumispalveluanalyysi
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mielenterveyskuntoutujien osallisuuden lisääminen kuntoutusprosessissa. Osallisuus mahdollistetaan asumispalveluanalyysien avulla.

Toteutuspaikka
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, asumispalveluyksiköt (ostopalvelu)
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Liitteet ja linkit

Luotu

13.12.2021

Viimeksi muokattu

06.07.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Asumispalveluanalyysi tarkoittaa mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa olevien asiakkaiden kuntoutumisen tarkastelua osallisuuden näkökulmasta. 

Toimintaympäristö **

Perustuu Sosiaalihuoltolakiin ja lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista: asiakaskeskeisyyden edistäminen ja asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen. Asiakkaiden elämänsisällön ja hyvinvoinnin lisääminen. Tavoitteellisuuden tarkastelu ja kuntoutumisen edistymisen seuraaminen.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä eri-ikäiset mielenterveyskuntoutujat aikuissosiaalityössä. Asiakkaiden asiakassuunnitelmien tarkistaminen asumispalveluanalyysien jälkeen osoitti, että asiakkaiden osallisuudella on suuri merkitys kuntoutusprosessin etenemiseen. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Asumispalveluanalyysien toteuttamiseen on kuntoutusohjaaja käyttänyt RAI-arviointia, WHOQOL-elämänlaatumittaria, sosiaalityöntekijöiden laatimia palvelusuunnitelmia ja haastatteluja. Toimintamallin käytäntöön vieminen vaatisi aikaresursseja, koulutusta ja moniammatillista yhteistyötä.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Asumispalveluanalyyseihin osallistuneiden mielenterveyskuntoutujien osallisuuden lisääminen johti kuntoutustarpeiden kevenemiseen. Yllättävää on ollut asiakkailta saatu myönteinen palaute.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Mielestämme asumispalveluanalyysien tekeminen on sovellettavissa eri kohderyhmille, jossa tarvitaan kuntoutumisen tarpeen arvioimista sosiaalisen osallisuuden näkökulmasta.

Kansikuva
kansi

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä