Avoimen mielen sukellusseura tarjoaa mahdollisuuden soveltaa jatkuvasti itseään uudistavaa taiteellista työpajaa yhteyden muodostumiseksi. Sukellusseuran tausta-ajatuksena on oppia nykytaiteesta uudella tavalla ja ilahtua omista kyvyistä yhdessä muiden kanssa.

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Avoimen mielen sukellusseura
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Avoimen mielen sukellusseura tarjoaa mahdollisuuden soveltaa jatkuvasti itseään uudistavaa taiteellista työpajaa yhteyden muodostumiseksi. Sukellusseuran tausta-ajatuksena on oppia nykytaiteesta uudella tavalla ja ilahtua omista kyvyistä yhdessä muiden kanssa.

 

Toteutuspaikka
Propellipäät / Kukunori ry
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Milla Mäkinen

Luotu

11.11.2020

Viimeksi muokattu

26.11.2020
Ratkaisun perusidea **

Avoimen mielen sukellusseura tarjoaa mielenterveystoipujille hyvinvointia tukevan mallin, jossa hyödynnetään taiteen ja hyvinvoinnin osaamista yhteiskehittävällä tavalla. Toiminnan sisältö on kiinnostavaa myös ennaltaehkäisevänä menetelmänä mielen hyvinvoinnin tukena. Malli antaa mahdollisuuden oppia nykytaiteen ja mindfulness -menetelmän kautta itsestä yhdessä muiden kanssa. Menetelmä soveltuu erilaisten ryhmien vetäjille, mutta vaatii jonkin verran aiheeseen liittyvää ennakko-opiskelua sekä mindfulness -tekniikoiden harjoittelua. Menetelmä avaa luovan alan työntekijöille uutena menetelmänä uusien ideoiden syntymisen. Ongelmaan löytyy uusia näkökulmia päästämällä irti ongelmaan keskittymisestä tai sen aktiivisesta ratkaisemisesta ja vapauttamalla ajatuslukkiutumia. 

Toimintaympäristö **

Kukunori ry toimii kulttuurin ja hyvinvoinnin rajapinnoilla ja etsii rohkeasti uusia toimintamalleja, joissa nämä yhdistyvät. Kaiken taustalla on mm. toipumisorientaation periaatteet mm. tarve muodostaa yhteyksiä, joissa ihmiset kokevat tulevan kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään. Toiminnan keskiössä on muodostaa yhteisöjä, johon ihminen voi liittyä ja kokea yhteyttä muiden kanssa. Toinen tärkeä ulottuvuus on työllistää taiteilijoita sosiaali- ja terveysalalle ei ainoastaan oman taiteensa osaajina, vaan myös kehittäjinä ja hyvinvoinnin edistämisen ammattilaisena. Taiteilijoiden yhteistyö sosiaali- ja terveydenhoitoalan henkilöstön, kehittäjien ja kokemusasiantuntijoiden kanssa edistää monimuodoista kehittämistä, jossa pystytään luomaan uutta, nostaen esiin näkökulmia eri aloilta, eri kokemuksista. 

Avoimen mielen sukellusseura syntyi hoitotyön opiskelijan ja kuvanveistäjä Mikko Karvisen käytännön harjoittelun myötä. Toimintamallin kehittäjä Mikko Karvinen tiivistää: “Ihmiset tekee nykytaidetta saadakseen elämäänsä merkityksiä. Nykyelämä on helposti merkityksetöntä. Taide supistaa koko maailman yhteen teokseen, ja siitä syntyy se merkitys. Masennus kadottaa merkitykset, nykytaide pyrkii löytämään ne pelkistetysti.” Masennus on kansantauti, jonka vaikutus yhteiskunnassa on suuri ja joka koskettaa suurta ihmisväestöä niin sairastuneen kuin hänen lähipiirinsä kautta. Ennaltaehkäisevä työ masennuksen parissa hyötyy kokemusasiantuntijuuden uudelleenmäärittelyllä, jossa toiminnan kohde muuttuu toiminnan kehittäjäksi.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kyseessä oli kokeilu, jossa kehittäjät muodostivat kokeilua varten työpajaryhmän, joka toimintansa ja palautteensa kautta ohjasivat mallin muodostumista. Malli on otettavissa käyttöön nopeallakin aikataululla, mikäli toimintaan soveltuva rauhallinen ja turvallinen toimintaympäristö löytyy. Toiminnalle on hyödyllistä hyväksyvän ilmapiirin luominen. Jännityksen purkaminen ja arkipäiväistäminen on tärkeää. Vaikka kyse on taiteesta välineenä, silti oleellisinta toiminnassa on aitous ja hyväksyntä.

Avoimen mielen sukellusseura soveltuu mm.

  • Mielenterveyskuntoutujille
  • Luovan alan ammattilaisille
  • Työhyvinvointitoimintaan

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Voit soveltaa avoimen mielen sukellusseura -menetelmää erilaisissa ympäristöissä, mutta rauhallinen osallistujilleen turvallinen ympäristö, joka tekee keskittymisen mahdolliseksi on paras. Sukellusseuran toiminnasta kertominen onnistuu hyvin esim. työpaikalla, messujen, festivaalien ja tapahtumien yhteydessä, mikäli sinulla on mukanasi työpajoissa tuotettuja teoksia. Voit järjestää teoksista myös näyttelyn, mikäli sovitte näin sukellusseuran jäsenten kanssa.

Avoimen mielen sukellusseuran kokeiluun liittyi osallistuminen kokeilun aikana tehdyillä töillä Kukunori ry:n Propellipäät -hankkeen tuottamaan kansainväliseen No Labels No Walls -festivaaliin syyskuussa 2019. Tapahtumassa sukellusseuran kehittäjä Mikko Karvinen piirsi festivaalin kävijöiden kanssa hyvänmielenosoitukseen tarvittavia plakaateja. Mielenosoitusmarssilla eduskuntatalon portaille otettiin mukaan teoksia, joita oli tuotettu sukellusseuran työpajoissa.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Arvioinnin pohjalta voidaan todeta, että avoimen mielen sukellusseuraan osallistuneet pitivät merkityksellisenä mm. asiantuntevaa ohjausta, laadukasta toimintaympäristöä, tilaa ja aikaa prosessoida rauhassa itselle tärkeitä asioita. Toiminta koettiin luovaksi, parantavaksi, energisoivaksi, tilaa antavaksi ja voimakkaaksi kokemukseksi. Vaikka osa osallistujista ei voinnistaan johtuen voinut osallistua koko työpajaan koko ajan, jo osakin siitä koettiin mielekkääksi. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kokeile toimintamallia oman tiimisi jäsenten kanssa. Menetelmän tausta-ajatukset soveltuvat kaikenlaisille ihmisille. Kokeile mallia ihmisten kanssa, joilla on aisti- tai oppimiseen liittyviä haasteita. Miten liität työpajaan osallistuneet yhteisöön, jossa he voivat jatkaa tai jossa he kokevat löytäneensä itselleen mielekkään yhteisön? Saattaa olla, että osallistujat eivät tiedä, että heille sopivia yhteisöjä on jo olemassa. Miten mallia tarvitsee muuttaa erilaisten ihmisten kanssa? 

Kansikuva
kuvassa avoimen mielen sukellusseurassa tehtyjä kuvia. Niissä lukee tekstiä "ole vapaa" "pimeys väistyy aina"

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet